Ophoging investeringskrediet verwerven natuur van € 18 miljoen