Koe in de wei blijft vergunningvrij

15 april 2020

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig, omdat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Dit hebben de provincies op 14 april bekrachtigd. Het standpunt van de 12 provincies is dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf.