Adviescommissie gaat op zoek naar integrale aanpak stikstof

15 december 2020

Een adviescommissie met vertegenwoordigers uit verschillende belanghebbende partijen gaat de provincie adviseren over het verminderen van de stikstofneerslag in het Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek bij Westerwolde. Oud-burgemeester van Appingedam Rika Pot wordt onafhankelijk voorzitter van de commissie. Samen met betrokkenen in de omgeving van Liefstinghsbroek gaat de commissie op zoek naar een integrale, gedragen aanpak. Deze zogeheten gebiedsgerichte aanpak is een van de pijlers van de Groninger Aanpak Stikstof.