Nieuwe beleidsregels vergunningen Wet natuurbescherming

14 oktober 2019

De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstof-gerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, mits de activiteiten niet leiden tot een stijging van de stikstofbelasting en in veel gevallen feitelijk leiden tot een daling. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.