Kamerbrief minister Schouten over stikstofreductieplan

4 oktober 2019

In de Kamerbrief van 4 oktober van minister Schouten legt het kabinet uit hoe het stikstofreductieplan vorm krijgt samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).