Einde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Mei 2019

De Raad van State heeft in mei 2019 geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die stikstof produceren. Dit betekent dat lopende zaken vertraging oplopen en opnieuw beoordeeld moeten worden.

Statenvragen

Programmatische aanpak stikstof (PvdD)

Programmatische aanpak stikstof (GroenLinks)