Weidevogelgebied Medenertilsterpolder

Op dit moment ligt er in de Medenertilsterpolder een weidevogelkerngebied van ongeveer 30 hectare, dat eigendom is van het Groninger Landschap. Het is de bedoeling om dit bestaande weidevogelgebied te vergroten naar een kerngebied van ongeveer 100 hectare natuur, met daaromheen een schil van agrarisch natuurbeheer.

Groter leefgebied

De gronden voor het kerngebied zijn verworven door de provincie Groningen en het Groninger Landschap. Zo kan er een groter leefgebied ontstaan dat geschikt is voor weidevogels zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Het proces voor de inrichting en het beheer van het weidevogelgebied, waarbij onder meer agrariĆ«rs uit de omgeving, het Collectief Groningen West en het Groninger Landschap betrokken zijn, is inmiddels in gang gezet. 

Kijk voor meer informatie op de website van Prolander