Samenwerkende partijen

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Ons programma heeft een looptijd van tien jaar en duurt tot 2030. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. We noemen dit nadrukkelijk een startkapitaal omdat het uitgangspunt is dat dankzij aanvullende financiering veel meer geld in projecten geïnvesteerd kan worden.

Waarom een nationaal programma?

De afgelopen jaren hebben Groningers door de gaswinningsproblematiek veel te verduren gehad. De onzekerheid over schadeherstel en versterking sleept soms al jaren voort. De aanpak heeft de hoogste prioriteit en veel mensen en organisaties zijn hiermee hard aan de slag. Tegelijkertijd is er meer nodig om Groningen een goede toekomst te geven. Nationaal Programma Groningen richt zich op dit ‘meer’.

Meedoen

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen aan Nationaal Programma Groningen. Zo gaan de vijf gemeenten in het aardbevingsgebied samen met hun inwoners aan de slag met een lokaal programma. En gaat de provincie met bedrijven, organisaties, gemeenten en andere betrokkenen in de hele provincie aan de slag met plannen die gemeentegrens overstijgend zijn.

Voor het programma Toukomst konden inwoners van Groningen op talloze manieren hun visies en ideeën delen over de toekomst van de provincie. Dit is massaal gebeurd, er zijn maar liefst 900 ideeën ingestuurd. Toukomst is een uniek voorbeeld van het betrekken van inwoners. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang en impact: 100 miljoen euro investeren in de toekomst van Groningen.

Organisatie

Het bestuur neemt besluiten en bepaalt welke bijdragen worden verstrekt. Het team geeft uitvoering aan het programma en zorgt ervoor dat besluiten worden uitgevoerd. Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd door een onafhankelijke partij