Schade na een aardbeving

Waar kunt u uw schade melden?

U kunt uw schade melden door het invullen  van een schadeformulier op schadedoormijnbouw.nl.

De  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is verder bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 444 41 11 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur; zaterdag van 8.00 uur tot 17.30 uur). 

Afhandeling schades

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TMCG) neemt sinds maart 2018, onafhankelijk van NAM en de overheid, beslissingen over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. De commissie handelt alle schademeldingen af die sinds 31 maart 2017 om 12.00 uur zijn ingediend.

Stuwmeerregeling

Gemeenten, provincie, Rijk en maatschappelijke organisaties hebben bij TCMG aangedrongen op versnelling van de schadeafhandeling. Het kabinet heeft op 13 juni 2019 besloten om het voorstel voor een stuwmeerregeling van het TCMG te volgen en alle aanvragers met een schademelding van vóór 12 juni 2019 12 uur 's avonds waarop nog niet is besloten, een aanbod te doen. Gedupeerden die een melding hebben gedaan voor deze datum kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van € 4.000,-, of voor een variabele vergoeding tot € 10.000,- op basis van de factuur van een aannemer die de schade herstelt. De variabele vergoeding is alleen van toepassing op schadegevallen van voor 1 januari 2019. In beide gevallen wordt deze vergoeding vermeerderd met een vaste vergoeding voor bijkomende kosten van € 1.000,-. Aanvragers hebben de keuze om deel te nemen aan deze regeling of om een schademelding via de reguliere procedure van schadeafhandeling te laten afhandelen.
Voor meer informatie zie www.schadedoormijnbouw.nl.

Wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen

In juni 2019 is de Tijdelijke Wet Groningen aan de Tweede Kamer ter behandeling toegezonden. De bedoeling is om schadeafhandeling en versterken uiteindelijk in één wet, de Tijdelijke Wet Groningen, te regelen. Het wetsvoorstel dat in juni 2019 is ingediend geeft invulling aan het eerste deel van de wettelijke regeling: de afhandeling van schade.

Het wetsvoorstel regelt de afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag bij Norg. Het wetsvoorstel richt daarnaast een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan op, het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Tenslotte legt minister Wiebes met dit wetsvoorstel een heffing op aan NAM ter financiering van de afhandeling van schade. De wettelijke regeling die nodig is voor de invulling van de versterkingsoperatie zal worden toegevoegd aan de Tijdelijke Wet Groningen en zo spoedig mogelijk in procedure worden gebracht. Vanuit de regio zullen gemeenten, provincie en maatschappelijke organisatie hun reacties op de Tijdelijke Wet Groningen inbrengen.