Schade na een aardbeving

Waar kunt u uw schade melden?

U kunt uw schade melden door een aanvraag in te dienen op www.schadedoormijnbouw.nl . Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is verder bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 444 41 11 (maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.30 uur). 

Afhandeling schades

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) wordt Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Wie schade als gevolg van de gaswinning aan zijn huis heeft gehad, heeft misschien al eens met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) te maken gehad. Het is de onafhankelijke organisatie die sinds maart 2018 deze schade afhandelt. De TCMG is per 1 juli overgegaan in het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Alle soorten mijnbouwschade

Het IMG blijft doen wat de TCMG al deed, maar het kan meer. Mensen kunnen er terecht voor alle schade die veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Denk daarbij aan:

  • schade aan gebouwen (zoals uw woning of bedrijfspand) en andere objecten (bijvoorbeeld de riolering en andere infrastructuur). 
  • waardedaling of verminderde waardeontwikkeling van een woning. Hiervoor is de Waardedalingsregeling gemaakt. Vanaf 1 september kunnen inwoners van de gemeentes Loppersum en Appingedam daar een beroep op doen. Niet lang daarna volgen andere gemeentes.
  • immateriële schade, zoals ernstig leed, pijn en gederfde levensvreugde. We werken aan een regeling hiervoor waarvan vanaf 1 november gebruik gemaakt kan worden.

Schademelders met een melding die nog niet afgehandeld is, hoeven niets te doen. Hun schademelding wordt door het IMG op dezelfde manier en door de dezelfde mensen behandeld en afgehandeld. Het is goed om te weten dat het IMG blijft zolang er mijnbouwschade kan ontstaan. Meer informatie vindt u op: www.schadedoormijnbouw.nl