Onze doelen

We bevorderen een versnelde uitvoering van schadeafhandeling en -herstel in de aardbevingsregio. We proberen bestuurlijke drukte en onnodige bureaucratie weg te nemen en bestuurlijke eenheid te bevorderen. Hierbij staat lokale uitvoering van versterking centraal, waardoor inwoners de regie over hun eigen leven terugkrijgen en het vertrouwen wordt hersteld. We zetten blijvend in op een zo spoedig mogelijke afbouw van de gaswinning uit het Groninger veld naar nul. 
Tot slot willen we de regio een grote impuls geven en toekomstbestendig en leefbaar houden via het Nationaal Programma Groningen.