Windenergie is een efficiënte bron van duurzame energie. Daarom werken wij in Groningen hard aan onze taakstelling van minstens 855,5 MW opgesteld vermogen windenergie in 2023. Daarvoor hebben we in onze provincie drie concentratiegebieden aangewezen voor windmolens: in de Eemshaven, in Delfzijl en bij de N33. Voor al deze gebieden zijn plannen gemaakt die deels al zijn uitgevoerd en ingevuld met windenergie. Daarmee zijn we op weg om onze taakstelling te overtreffen. 

Kleine windmolens

Naast grote windturbines, zijn in stedelijk gebied ook kleinere windmolens, tot een hoogte van 15 meter, toegestaan en afhankelijk van de gemeente, ook in het buitengebied.

Profiteren omgeving

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de omgeving financieel voordeel haalt uit de ontwikkeling van windenergie, hebben wij met het Beleidskader Sanering, opschaling, gebiedsfonds en participatie (PDF PDF-bestand, 1 MB) vastgesteld dat er voor elke MW €1050,- per jaar in een gebiedsfonds moet worden gestopt door de ontwikkelaars. Dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld  leefbaarheidsprojecten, maar ook als financiële tegemoetkoming voor nabije omwonenden. Nu hebben we het klimaatakkoord en zetten we zelfs in op 50% lokaal eigendom bij nieuwe ontwikkelingen. Zulke nieuwe ontwikkelingen lopen volgens de Maatschappelijke Tender Wind.