Windenergie is een efficiënte bron van duurzame energie. Daarom werken wij in Groningen hard aan onze taakstelling van minstens 855,5MW opgesteld vermogen windenergie in 2023. Daarvoor hebben we in onze provincie drie gebieden aangewezen waar windmolens geclusterd mogen staan: in de Eemshaven, in Delfzijl en bij de N33. Voor al deze gebieden zijn plannen gemaakt die al deels zijn uitgevoerd en ingevuld met windenergie. Daarmee zijn we op weg om onze taakstelling te overtreffen. 

Naast grote windturbines zijn in stedelijk gebied ook kleinere windmolens, tot een hoogte van 15 meter, toegestaan en afhankelijk van de gemeente, ook in het buitengebied.

Gebiedsfonds

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de omgeving financieel voordeel haalt uit de ontwikkeling van windenergie, hebben wij met het Beleidskader Sanering, opschaling, gebiedsfonds en participatie vastgesteld dat er voor elke MW €1050,- per jaar in een gebiedsfonds moet worden gestopt door de ontwikkelaars. Dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld leefbaarheidsprojecten, maar ook als financiële tegemoetkoming voor nabije omwonenden. Nu hebben we het klimaatakkoord en zetten we zelfs in op 50% lokaal eigendom bij nieuwe ontwikkelingen.  Zulke nieuwe ontwikkelingen lopen volgens de Maatschappelijke Tender Wind. 

Wind op zee

De provincie Groningen pleit voor meer windmolens op zee, zoals te lezen valt in het onderzoeksrapport Offshore wind boven de Wadden. Windmolens op zee leveren een belangrijke bijdrage aan het aandeel duurzame energie in Nederland. Ook zorgen ze voor flink wat economische bedrijvigheid in onze provincie, waar de groene stroom aan land komt. Bovendien blijft Groningen op die manier dé energieprovincie van Nederland, ook nadat de gaswinning is gestopt. In plaats van aardgas, voorzien we Nederland dan van groene stroom.