Rietproef

Schadevergoeding Rietproef Lauwersmeer

Als u schade heeft ondervonden van de rietproef kunt u een schadevergoeding aanvragen.

Aanvraagperiode

U kunt een verzoek voor schadevergoeding indienen uiterlijk 6 maanden na het afronden van de rietproef in dat jaar. Dus als de rietproef in bijvoorbeeld april 2024 is afgerond, dan kunt u tot in oktober 2024 schadevergoeding aanvragen.

Voorwaarden

  • U heeft zelf maatregelen genomen die tot voorkoming of vermindering van schade hebben geleid.
  • De schade is een gevolg van de rietproef.
  • De schade is niet afgedekt door een verzekering.
  • De schade overstijgt het normaal maatschappelijk risico.

 
Alle voorwaarden vindt u in de officiële regeling

Procedure

U vult het aanvraagformulier in en print het uit.

Aanvraagformulier

U ondertekent het formulier en stuurt het met eventuele bijlagen naar:

Provincie Groningen
t.a.v. project Lauwersmeer Rietproef
Postbus 610
9700 AP Groningen

U krijgt nadat uw aanvraag binnen is, binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) beslist over uw aanvraag. Binnen uiterlijk 8 weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u de beslissing, tenzij u ander bericht van ons krijgt.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.