Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten

Sporters met een beperking (alle leeftijden) en sporttalenten (12 tot en met 21 jaar) kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor onder andere sporthulpmiddelen, vervoer, materiaal en trainingsstages. Met de nieuwe regeling wil de provincie Groningen sporten toegankelijk en laagdrempelig maken en voorkomen dat deze sporters afhaken door te hoge kosten.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer doen.

Voor wie?

Sporters met een beperking (alle leeftijden) of sporttalenten met of zonder beperking (12 tot en met 21 jaar).

Voor welke activiteiten?

 • De kosten van het vervoer van en naar sporttrainingen en sportwedstrijden (nationaal en internationaal).
 • De aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van sport.
 • Individuele trainingsstages.
 • Deelname aan masterclasses bij bekende topsporters, topsportclubs en topsportorganisaties.

Voorwaarden

 • De sporter met een beperking en/of het sporttalent woont in de provincie Groningen.
 • De sporter met een beperking en/of het sporttalent moet actief zijn in een sport die via de bond bij het  NOC*NSF is aangesloten.
 • Er is een omschrijving en onderbouwing van de subsidieaanvraag (inclusief begroting) en het bestedingsdoel van de subsidie.
 • De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een ondertekende steunverklaring van een van de volgende partijen: 
 • Wanneer subsidie wordt gevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen, dan dienen offertes en/of facturen bij de subsidieaanvraag gevoegd te worden.
 • De subsidieaanvraag voor sporthulpmiddelen voor een sporter met een beperking gaat vergezeld  van een afschrift van een afwijzingsbrief of gedeeltelijke toekenningsbrief van de volgende bestaande instellingen of voorzieningen; Wmo, Wlz, Zvw en UWV.
 • De subsidieaanvraag van een sporttalent gaat vergezeld van een afschrift van de statustoekenning van de sportbond die bij het NOC*NSF is aangesloten.
 • Wanneer subsidie wordt gevraagd voor vervoer, dan moet inzichtelijk worden gemaakt waar de kosten van het vervoer uit bestaan. Hierbij wordt gevraagd naar een (totaal)overzicht dat betrekking heeft op het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • In deze beleidsperiode kan aan de sporter met een beperking en/of het sporttalent maximaal tweemaal een subsidie worden verleend.

Geen subsidie

 • Kosten voor inhuur en betaling van trainers.
 • Kosten voor huur van sportaccommodaties, sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen.

Kijk voor alle voorwaarden in de officiƫle regeling.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie Groningen.

Telefoon: 050 - 316 49 11

E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl