Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten 2024

Sporters met een beperking (alle leeftijden) en sporttalenten (12 tot en met 21 jaar) kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen voor onder andere sporthulpmiddelen, vervoer, materiaal en trainingsstages. Met de nieuwe regeling wil de provincie Groningen sporten toegankelijk en laagdrempelig maken en voorkomen dat deze sporters afhaken door te hoge kosten.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen, als er nog budget beschikbaar is voor deze regeling.

Beschikbaar budget

Voor 2024 is €60.000 beschikbaar.

Voor wie?

Sporters met een beperking (alle leeftijden) of sporttalenten met of zonder beperking (12 tot en met 21 jaar).

Voor welke activiteiten?

 • De kosten van het vervoer van en naar sporttrainingen en sportwedstrijden (nationaal en internationaal).
 • De aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van sport.
 • Individuele trainingsstages.
 • Deelname aan masterclasses bij bekende topsporters, topsportclubs en topsportorganisaties.

Voorwaarden

 • De sporter met een beperking en/of het sporttalent woont in de provincie Groningen.
 • De sporter met een beperking en/of het sporttalent moet actief zijn in een sport die via de bond bij het  NOC*NSF is aangesloten.
 • Er is een omschrijving en onderbouwing van de subsidieaanvraag (inclusief begroting) en het bestedingsdoel van de subsidie.
 • De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een ondertekende steunverklaring van een van de volgende partijen: 
 • Wanneer subsidie wordt gevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen, dan dienen offertes en/of facturen bij de subsidieaanvraag gevoegd te worden.
 • De subsidieaanvraag voor sporthulpmiddelen voor een sporter met een beperking gaat vergezeld  van een afschrift van een afwijzingsbrief of gedeeltelijke toekenningsbrief van de volgende bestaande instellingen of voorzieningen; Wmo, Wlz, Zvw en UWV.
 • De subsidieaanvraag van een sporttalent gaat vergezeld van een afschrift van de statustoekenning van de sportbond die bij het NOC*NSF is aangesloten.
 • Wanneer subsidie wordt gevraagd voor vervoer, dan moet inzichtelijk worden gemaakt waar de kosten van het vervoer uit bestaan. Hierbij wordt gevraagd naar een (totaal)overzicht dat betrekking heeft op het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • In 2024 kan aan een sporter met een beperking en/of het sporttalent maximaal één keer subsidie worden verleend.

Geen subsidie

 • Wanneer er door sporttalenten na 2 subsidieverleningen in de periode 2021 tot en met 2023 voor de derde keer een beroep wordt gedaan op deze subsidieregeling;
 • Kosten voor inhuur en betaling van trainers;
 • Kosten voor huur van sportaccommodaties, sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen.

Kijk voor alle voorwaarden in de officiële regeling.

Procedure

Om te weten of uw activiteit geschikt is voor deze subsidieregeling, vragen wij u om in een vroeg stadium uw activiteit met een medewerker van de provincie Groningen te bespreken. Samen kijkt u of uw activiteit voor een subsidie mogelijk in aanmerking kan komen. Wij brengen u in contact met de juiste medewerker van het team Sport.

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Onder de bovengenoemde voorwaarden vindt u welke informatie we nodig hebben voor de aanvraag. Onderaan deze pagina vindt u de extra documenten die u moet indienen naast het formulier.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten of alle benodigde documenten aanwezig zijn en wanneer u een besluit kunt verwachten.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie Groningen.

Telefoon: 050 - 316 49 11

E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl