Impuls Aangepast Sporten en Bewegen

Organisaties die activiteiten op het gebied van sporten en bewegen voor sporters met een beperking aanbieden kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van sportmaterialen die voor sporters met een beperking noodzakelijk zijn om te kunnen sporten en bewegen. 

AANVRAAGPERIODE

U kunt een aanvraag doen in de periode van 11 juni 2024 tot en met 31 december 2024 zolang er nog budget beschikbaar is voor deze regeling.

BESCHIKBAAR BUDGET

Voor 2024 is € 20.000,- beschikbaar.

Voor wie?

Zorginstellingen, stichtingen en sport- en beweegaanbieders die structureel activiteiten op het gebied van sporten en bewegen aanbieden aan sporters met een beperking.

Voor welke activiteiten?

De aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen voor sporters met een beperking.

Voorwaarden

  • De organisatie die een beroep op de subsidieregeling doet is gevestigd in de provincie Groningen.
  • Er is een omschrijving en onderbouwing van de subsidieaanvraag (inclusief begroting) en het bestedingsdoel van de subsidie.
  • De aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen draagt eraan bij dat meer sporters met een beperking in beweging komen waardoor er uiteindelijk gezondheidswinst wordt behaald.
  • De financiering van de aanschaf van sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen is na verlening van de subsidie sluitend.

Maximale vergoeding

  • U kunt een bijdrage ontvangen van 50% van de kosten die gesubsidieerd kunnen worden.
  • De maximale subsidie is € 4000,- per aanvraag.

Wanneer geen subsidie?

  • Kosten voor inhuur van trainers.
  • Kosten voor huur van sportaccommodaties, sportmaterialen en/of sporthulpmiddelen.

Kijk voor alle voorwaarden in de officiële regeling. ( DOC-bestand, 110 KB)

Procedure

Om te weten of uw activiteit geschikt is voor deze subsidieregeling, vragen wij u om in een vroeg stadium uw activiteit met een medewerker van de provincie Groningen te bespreken. Samen kijkt u of uw activiteit voor een subsidie mogelijk in aanmerking kan komen. Wij brengen u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid en Sport.

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief  weten of alle benodigde documenten aanwezig zijn en wanneer u een besluit kunt verwachten.
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op via subsidies@provinciegroningen.nl