Deskundigenkosten Mkb-programma

Deze deskundigenregeling ondersteunt mkb'ers in het aardbevingsgebied die een kennisvraag hebben als gevolg van de nadelige effecten van gaswinning in het Groningenveld. De regeling komt voort uit het Mkb-programma, een programma voor het mkb in het aardbevingsgebied. 

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen kan vanaf 29 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De regeling sluit eerder wanneer het subsidieplafond is bereikt.

Budget

Er is € 1.000.000 beschikbaar.

Voor wie?

Deze regeling is beschikbaar voor mkb-ondernemingen, gehuisvest in een gebouw met aardbevingsschade of waaraan versterkingsmaatregelen getroffen moeten worden.

Voorwaarden

 • De deskundige is ingeschakeld voor juridische, bouwkundige, planologische, technisch-inhoudelijke, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvragen.
 • De kennisvragen worden geheel of in belangrijke mate veroorzaakt door aardbevingsschade of te treffen versterkingsmaatregelen aan gebouwen waarin de mkb-ondernemingen in gehuisvest zijn.
 • Deze deskundige adviseert beroepsmatig over een (of meerdere) van de bovenstaande kennisvragen, voor een project dat gaat over één van de volgende onderdelen:
 1. het uitvoeren van schadeherstel aan het gebouw waarin de aanvrager gehuisvest is; 
 2. het uitvoeren van versterkingsmaatregelen aan het gebouw waarin de aanvrager gehuisvest is; 
 3. het realiseren van investeringen in de mkb-onderneming van aanvrager; 
 4. overname of overdracht van de mkb-onderneming van aanvrager.

Maximale vergoeding

U kunt een eenmalige bijdrage ontvangen voor 100% van de gemaakte kosten van het inhuren van een deskundige. De maximale aan te vragen bijdrage is €10.000. Meer informatie is te vinden in de officiële regeling.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen. De volgende gegevens en documenten heeft u nodig:

 • Bedrijfsgegevens (o.a. KvK-nummer)
 • Een beschrijving van de aard en omvang van de kennisvraag;
 • Een ingevulde en ondertekende verklaring van de minimissteun;
 • Voeg een afschrift van een ondertekende MKB-verklaring ( PDF-bestand, 150 KB) bij;
 • De offerte en/of factuur van de te leveren/geleverde advisering.

LET OP: 

 • Of u vraagt de nog te maken kosten conform een offerte aan.
 • Of u vraagt achteraf de daadwerkelijk gemaakte kosten aan.

Een offerte of factuur dient aan de volgende voorwaarden te voldoen, voordat deze voorgelegd kan worden:

 • Adresgegevens van de deskundige
 • Contactpersoon
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • IBAN/Bankrekeningnummer
 • BTW gespecificeerd
 • Omschrijving van de advieswerkzaamheden
 • Het toepasselijke uurtarief
 • Bij offertes: een raming van het aan de advisering te besteden aantal uren
 • Bij facturen: een opgave van het aantal aan de advisering bestede uren.
 • De offerte is gericht aan de aanvrager.

Aanvraagformulier

Binnen 2 weken na uw aanvraag krijgt u van ons een (schriftelijke) ontvangstbevestiging. Wij beoordelen of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 6 weken beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.  Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie Groningen via:

Telefoon: 050 316 49 11
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl