Deskundigenkosten Agroprogramma

Deze deskundigenregeling ondersteunt agrariërs in het aardbevingsgebied die een kennisvraag hebben als gevolg van de nadelige effecten van gaswinning in het Groningenveld. De regeling komt voort uit het Agroprogramma, een programma voor agrariërs in het aardbevingsgebied. 

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. De regeling sluit eerder wanneer het subsidieplafond is bereikt.

Budget

Er is € 100.000 beschikbaar.

Voor wie?

Deze regeling is beschikbaar voor actieve agrarische bedrijven gevestigd in de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Oldambt, Midden-Groningen en het gebied Middag-Humsterland in de gemeente Westerkwartier. 

Voorwaarden

 • De deskundige is ingeschakeld voor juridische, bouwkundige, planologische, technisch-inhoudelijke, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvragen.
 • Deze deskundige adviseert beroepsmatig over een (of meerdere) van de bovenstaande kennisvragen, voor een project dat gaat over één van de volgende onderdelen:
 1. Het voorbereiden en indienen van aanvragen en gedurende de behandeling van die aanvragen als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
 2. De voorbereiding van een versterkingsbesluit ten aanzien van de agrarische onderneming en bij de voorbereiding en uitvoering van de versterkingsmaatregelen door de uitvoeringsorganisatie; of,
 3. Vraagstukken met betrekking tot investeringen in de agrarische onderneming of bedrijfsovername of -overdracht.
 • Er moet sprake zijn van een advies over een kennisvraag dat in geheel of in belangrijke mate is veroorzaakt door nadelige effecten door gaswinning in het Groningenveld.

Maximale vergoeding

U kunt een eenmalige bijdrage ontvangen voor 100% van de gemaakte kosten van het inhuren van een deskundige. De maximale aan te vragen bijdrage is €5.000, -. Meer informatie is te vinden in de officiële regeling.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen. De volgende gegevens en documenten heeft u nodig:

 • Bedrijfsgegevens (o.a. KvK-nummer)
 • Een beschrijving van de aard en omvang van de kennisvraag;
 • De offerte en/of factuur van de te leveren/geleverde advisering.

LET OP: 

 • Of u vraagt de nog te maken kosten conform een offerte aan.
 • Of u vraagt achteraf de daadwerkelijk gemaakte kosten aan.
 • Een ingevulde en ondertekende verklaring de-minimissteun.

Een offerte of factuur dient aan de volgende voorwaarden te voldoen, voordat deze voorgelegd kan worden:

 • Adresgegevens van de deskundige
 • Contactpersoon
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • IBAN/Bankrekeningnummer
 • BTW gespecificeerd
 • Omschrijving van de advieswerkzaamheden
 • Het toepasselijke uurtarief
 • Bij offertes: een raming van het aan de advisering te besteden aantal uren
 • Bij facturen: een opgave van het aantal aan de advisering bestede uren.
 • De offerte is gericht aan de aanvrager.

Aanvragen

Binnen 2 weken na uw aanvraag krijgt u van ons een (schriftelijke) ontvangstbevestiging. Wij beoordelen of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 6 weken beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie Groningen via:

Telefoon: 050 316 49 11
E-mail: agroprogramma@provinciegroningen.nl