Fietscommunity Groningen

Bent u aangesloten bij de Fietscommunity Groningen en bezig met een fietsproject? Via deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die het fietsgebruik stimuleren.

AANVRAAGPERIODE

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 december 2024.

BESCHIKBAAR BUDGET

Voor 2024 is er € 95.000 beschikbaar.

Voor wie?

Voor alle partners van de Fietscommunity Groningen.

Voorwaarden

  • Het gaat om een onderzoek, pilot of event gericht op de fiets of een side-event bij een wielerwedstrijd
  • Het project vindt plaats in de provincie Groningen
  • Het project is erop gericht om het fietsgebruik te stimuleren
  • Het project start binnen 6 maanden na subsidieverlening
  • Bij het project is tenminste één andere partner van de Fietscommunity betrokken
  • De partners van de Fietscommunity krijgen een terugkoppeling na afloop van het project. 

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

Het maximale subsidiebedrag is € 15.000 euro per aanvraag. De bijdrage van de provincie is maximaal 75% van de totale kosten.

Wanneer geen subsidie?

  • Kosten met betrekking tot consumpties, zoals catering, een feest of borrel
  • Kosten voor de aanschaf of aanpassingen van fietsen
  • Reis- en verblijfskosten
  • Entreegelden en deelnemersbijdragen

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidieregeling, vragen wij u om in een vroeg stadium uw project met de communitymanager te bespreken. Samen kijkt u of uw project/activiteit voor een subsidie in aanmerking komt. Neem contact op via info@fietscommunitygroningen.nl.

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief  weten of alle benodigde documenten aanwezig zijn en wanneer u een besluit kunt verwachten.
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Bespreek uw vragen van tevoren met de communitymanager.

Neem contact op via info@fietscommunitygroningen.nl.

Betrokken partijen