Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen

Wilt u maatregelen uitvoeren om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te verbeteren? Wilt u de bodemstructuur verbeteren, perceelemissies terugbrengen, de waterkwaliteit beschermen of hydrologische maatregelen nemen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Voor wie?

Organisaties en ondernemingen in de agrarische sector.

Doel van de regeling

In het Groningse beheergebied van waterschap Hunze en Aa's kunnen landbouwbedrijven subsidie aanvragen voor het verminderen van de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, van het erf naar het oppervlaktewater en de riolering. In het Groningse beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kan subsidie worden aangevraagd voor het verminderen van de erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen, van akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven, naar het oppervlaktewater en de riolering. De subsidie is ook bedoeld voor projecten ter verbetering van de bodemstructuur van gras- en akkerland. Deze projecten moeten bijdragen aan de vermindering van af- en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water in de bodem.

Bekijk de volledige voorwaarden naar de officiƫle regeling.

Meer informatie over DAW-projecten vindt u ook op de websites van Agrarisch Waterbeheer, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen.

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie over uw mogelijkheden om aan te sluiten bij de DAW-projecten in uw gebied, kunt u contact opnemen met Caroline Schrandt, DAW-coƶrdinator provincies Groningen en Drenthe Noord.

 

Telefoon: 06 52 40 12 22