Meerjarensubsidie Cultuurnota 2025-2028

Momenteel wordt het nieuwe cultuurbeleid voor de periode 2025-2028 voorbereid. De gemeente en provincie Groningen trekken hierin gezamenlijk op zodat aanvragers die bij beide overheden willen aanvragen dat met één aanvraag kunnen doen. De sluitingsdatum voor de aanvraag is gelijk aan die van de BIS en landelijke fondsen. Instellingen die een landelijke aanvraag indienen mogen diezelfde aanvraag indienen voor de gemeente en/of provincie Groningen. Beide overheden hebben een kadernota 2021-2028 die is vastgesteld door respectievelijk de gemeenteraad en provinciale staten. In de kadernota staan onze ambities over wat we als gemeente en provincie in de periode 2021-2028 willen bereiken op het gebied van kunst en cultuur. In de periode 2021-2028 worden twee uitvoeringsprogramma's uitgevoerd. De uitvoeringsprogramma's gaan over hoe we dit samen met onze partners willen doen en hoe wij ons budget en subsidies hiervoor inzetten. Van 2025 tot en met 2028 loopt het tweede uitvoeringsprogramma.
 

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag doen van 16 december 2023 tot 31 januari 2024 23:59 uur.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is medio december 2023 bekend gemaakt: € 1.796.400. Gedeputeerde Staten van de provincie zijn bevoegd de hoogte van dit plafond te wijzigen vóórdat het adviesrapport van de Kunstraad Groningen openbaar is gemaakt.

Voor wie?

Professionele culturele- en erfgoedinstellingen uit de provincie Groningen.

Aanvragen

Tot 1 februari 2024 konden de aanvragen worden ingediend. De Kunstraad kunstraadgroningen.nl beoordeelt de aanvragen en brengt medio juli 2024 een adviesrapport uit. Medio oktober wordt het uitvoeringsprogramma en subsidiebesluitvorming 2025-2028 door Gedeputeerde Staten Provincie Groningen vastgesteld. Kijk voor meer informatie op:

CultuurnotaGroningen.nl

Bekijk de regeling op Lokaleregelgeving.overheid.nl