Kadernota Cultuur 2025-2028

Doel van de regeling is het versterken en uitdragen van de culturele kwaliteit en identiteit van de provincie Groningen, met name: cultuur voor iedereen, stimuleren van een bruisend en vernieuwend aanbod in Stad en Ommeland en ontwikkeling, behoud en versterking van de kwaliteit van het erfgoed, landschap en de leefomgeving

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Aanvraagperiode

In 2024 kon u uw aanvraag doen van 1 januari tot en met 31 januari.

Beschikbaar budget

Voor 2024 is € 1.796.400,- beschikbaar. DIt wordt mogelijk in juli 2024 verhoogd. 

Voor wie?

Professionele kunstinstellingen werkzaam in de provincie Groningen en professionele erfgoedinstellingen uit de provincie Groningen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager te voldoen aan onderstaande vereisten:

  • de organisatie richt zich op bovenlokale of regionale activiteiten in de provincie Groningen;
  • de organisatie heeft als doel het uitvoeren van professionele kunsten of erfgoedactiviteiten;
  • de organisatie heeft hierbij geen winstoogmerk;
  • de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, kunnen niet zonder subsidie worden gerealiseerd en de markt kan er niet in voorzien.

Wanneer geen subsidie?

De subsidie is niet voor uitvoerende amateurkunstorganisaties en lesaanbieders.

Procedure

Als uw subsidieaanvraag voor de Cultuurnota 2025-2028 is ontvangen, registreren wij uw aanvraag onder een dossiernummer. Daarna wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de Kunstraad ter beoordeling, advisering en/of reflectie. De conceptreflecties en conceptadviezen worden vervolgens door de Kunstraad aan u voorgelegd. Deze kunt u dan controleren op feitelijke onjuistheden. Waar nodig past de Kunstraad de tekst nog aan. Bij onjuistheden die van invloed kunnen zijn op de advisering volgt een gesprek. Op 18 juli 2024 publiceert de Kunstraad het adviesrapport waarna het College van Gedeputeerde Staten in oktober 2024 een besluit neemt over Uitvoeringsprogramma Cultuur 2025-2028 van de provincie Groningen.

Voor meer informatie zie: www.cultuurnotagroningen.nl of de offciële regeling

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie:

E-mail:  J.Boelstra@provinciegroningen.nl