Werkterreinen

Naar verwachting is in de zomer van 2023 bekend welke aannemer het tweede spoor gaat aanleggen. Dan zullen de voorbereidingen voor het werk beginnen.

Voorbereidingen

Onder de voorbereidingen vallen:

  • het verder uitwerken van het ontwerp;
  • het inrichten van werkterreinen;
  • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het kappen van bomen en het uitvoeren van onderzoeken.

Vervolgens begint het aanleggen van het spoor. Dit duurt ongeveer 9 maanden. Hiervoor worden treinvrije periodes ingelast, waarin er dag en nacht aan het spoor gewerkt wordt. Het is nog niet bekend om hoeveel nachten het gaat.

Mogelijke werkterreinen

De aannemer krijgt de opdracht om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken tijdens de bouwwerkzaamheden. Hij levert hier een plan voor aan. De aannemer bepaalt in grote mate de werkwijze, de daarvoor benodigde werkterreinen en aan-, en afvoerroutes. Voor de werkterreinen wordt er gebruik gemaakt van gronden waarvoor ProRail de  toestemmingen en vergunningen heeft geregeld. Prorail heeft een eerste vooronderzoek uitgevoerd om te kijken welke terreinen hiervoor in aanmerking zouden komen. De aannemer kan ook zelf op zoek gaan naar geschikte locaties voor werkterreinen. Hiervoor moet hij de benodigde toestemming en vergunningen verkrijgen. Voor de aan- en afvoerroutes moeten er afspraken gemaakt worden met de betrokken wegbeheerders. Meer informatie over de uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt op tijd bekend gemaakt.