Werkterreinen

Naar verwachting is in de zomer van 2023 bekend welke aannemer het tweede spoor gaat aanleggen. Dan zullen de voorbereidingen voor het werk, zoals het verder uitwerken van het ontwerp, het inrichten van werkterreinen en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden (o.a. het verleggen van kabels en leidingen, het kappen van bomen en het uitvoeren van onderzoeken). Vervolgens begint het aanleggen van het spoor. Dit duurt ongeveer 9 maanden. Hiervoor lassen we treinvrije periodes in, waarin er dag en nacht aan het spoor gewerkt wordt. We weten nu nog niet om hoeveel nachten het gaat.

De aannemer krijgt de opdracht om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken tijdens de bouwwerkzaamheden en hij moet hiervoor een plan inleveren. De aannemer bepaalt in grote mate de werkwijze, de daarvoor benodigde werkterreinen en aan-, en afvoerroutes. Hij kan voor zijn werkterreinen gebruik maken van gronden waarvoor ProRail al de benodigde toestemmingen/vergunningen heeft geregeld. ProRail heeft hiervoor een eerste vooronderzoek uitgevoerd om te kijken welke terreinen hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. In onderstaande afbeeldingen zijn de terreinen te zien die uit dit vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De aannemer kan ook zelf op zoek gaan naar geschikte locaties voor werkterreinen. Voor deze locaties moet hij de benodigde toestemming en vergunningen verkrijgen. Voor de aan- en afvoerroutes moet de aannemer afspraken maken met de betrokken wegbeheerders. De aannemer informeert u te zijner tijd over de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.