Spoorverdubbeling Scheemda - Winschoten

Tussen Scheemda en Winschoten verdubbelen we het spoor over een lengte van ruim 4 kilometer. De spoorverdubbeling is onderdeel van het Wunderline-project, de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. 

Waarom?

  • De spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten zorgt in de toekomst voor een betrouwbare dienstregeling, kortere reistijden en een goede treinverbinding tussen Winschoten en Groningen en met de regio. 
  • Dit is nodig voor de nieuwe dienstregeling van 2025 en voor een goede aansluiting tussen het Nederlandse en het Duitse spoorwegennet.  
  • De spoorverdubbeling en snelheidsverhoging op het traject Scheemda-Winschoten is onderdeel van de eerste bouwstap van de Wunderline.

Wat gaat er gebeuren?

  • Aanleg van een extra spoor tussen Scheemda en Winschoten over een lengte van 4,3 kilometer, tussen station Scheemda tot aan het station Winschoten.
  • Aanleg van hoge snelheidswissels aan de oost- en westzijde van station Winschoten, tussen de Sint-Vitusholt en de Bijhamsterweg.
  • Verplaatsen van detectiepunten die de seinen en overwegen aansturen. Dit is nodig omdat de treinen sneller gaan rijden. De gehele installatie (computers, kabels, detectiepunten) wordt vernieuwd.

Inspraak

In 2021 konden belanghebbenden binnen de beschikbare participatieruimte oplossingen aandachtspunten, kansen en ideeën aandragen om het plan en de uitvoering te verbeteren en daarmee de meerwaarde van het project voor de omgeving te vergroten.

ProRail heeft het ontwerp voor de spoorverdubbeling vervolgens verder uitgewerkt. Hierbij is de input van de belanghebbenden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Dit heeft gezorgd voor ruimtebesparende oplossingen, zoals duikers en goten in plaats van sloten. Hierdoor is geen grond van de speeltuinvereniging St. Vitusholt nodig en minder grond van particulieren. Het aangepaste ontwerp heeft veel minder gevolgen voor de directe omgeving van het spoor. 

Op dit moment is ProRailbezig met het opstellen van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Het ontwerp is onderdeel van het provinciaal inpassingsplan daarnaast staat hierin wat er allemaal is onderzocht en wat er met de onderzoeksresultaten is gedaan.

Met het ter inzage leggen van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan start de inspraak- en besluitvormingsprocedure. Gedurende een periode van 6 weken heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Daarna stellen Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan vast. Daarbij betrekken zij de ontvangen zienswijzen. Nadat Provinciale Staten het inpassingsplan hebben vastgesteld, wordt dit vastgestelde plan ter inzage gelegd. Het ontwerp is pas definitief wanneer het Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk vastgesteld is. Dit is als er na terinzagelegging geen beroepen zijn ingesteld of na de uitspraak van de Raad van State ingediende beroepen ongegrond zijn verklaard. 

Kaart spoorverdubbeling

Ten noorden van het spoor tussen station Scheemda tot aan het station Winschoten, wordt een extra spoor aangelegd over een lengte van 4,3 kilometer.

Bekijk grote weergave van kaart

Ontwerp ProRail

De afgelopen maanden heeft ProRail het ontwerp verder uitgewerkt en de aandachtspunten van de omgeving hierin waar mogelijk meegenomen.

Bekijk de uitwerking van het ontwerp

Onderzoek naar effecten

Wat zijn de effecten van de spoorverdubbeling, als het gaat om bijvoorbeeld geluid, trillingen en de natuur? Daar doet ProRail komende tijd onderzoek naar.

Lees meer over de onderzoeken

Werkterreinen

In de zomer van 2023 is er bekend welke aannemer het tweede spoor gaat aanleggen. Na de werkvoorbereidingen zal het aanleggen van het spoor beginnen.

Lees meer over de voorbereidingen

Wunderline

Het aanleggen van ruim 4 kilometer dubbelspoor is ook de eerste stap bij de aanleg van de Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen-Bremen. 

Naar de website van Wunderline


Vervolg

Naar verwachting:
•    is de publicatie van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) eind juni  2022;
      - met hierin het ontwerp en de onderzoeksresultaten;
      - hiermee start de ter inzage legging en de inspraakprocedure.
•    wordt het definitief Provinciaal Inpassingsplan (PIP) eind 2022 vastgesteld;
•    start de aanbesteding van de aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de tweede helft van 2023;
•    vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats in 2024.

Informatie

Voorafgaand aan het ter inzage leggen van het Provinciaal Inpassingsplan organiseren wij een informatiebijeenkomst. Op deze avond zijn mensen van het project aanwezig om u te informeren over de laatste stand van zaken van het project, de onderzoeken en de procedure en kunt u uw vragen stellen. 

Houdt u deze website in de gaten voor de datum van deze bijeenkomst en voor actuele informatie. 

Op 27 mei 2021 was er een online informatiebijeenkomst over de spoorverdubbeling. 

Kijk bijeenkomst terug


Vragen over dit project

Hebt u een vraag of opmerking over de spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten? Neem dan contact met ons op.