27 mei was er een informatiebijeenkomst over de spoorverdubbeling.

Kijk bijeenkomst terug

Spoorverdubbeling Scheemda - Winschoten

Tussen Scheemda en Winschoten verdubbelen we het spoor over een lengte van ruim 4 kilometer. De spoorverdubbeling is onderdeel van het Wunderline-project, de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. 

Waarom?

 • De spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten zorgt in de toekomst voor een betrouwbare dienstregeling, kortere reistijden en een goede treinverbinding tussen Winschoten en Groningen en met de regio. 
 • Dit is nodig voor de nieuwe dienstregeling van 2025 en voor een goede aansluiting tussen het Nederlandse en het Duitse spoorwegennet.  
 • De spoorverdubbeling en snelheidsverhoging op het traject Scheemda-Winschoten is onderdeel van de eerste bouwstap van de Wunderline.

Wat gaat er gebeuren?

 • Aanleg van een extra spoor tussen Scheemda en Winschoten over een lengte van 4,3 kilometer, tussen station Scheemda tot aan het station Winschoten.
 • Aanleg van hoge snelheidswissels aan de oost- en westzijde van station Winschoten, tussen de Sint-Vitusholt en de Bijhamsterweg.
 • Verplaatsen van detectiepunten die de seinen en overwegen aansturen. Dit is nodig omdat de treinen sneller gaan rijden. De gehele installatie (computers, kabels, detectiepunten) wordt vernieuwd.
 • Naast de spoorverdubbeling pakken we ook de mogelijkheden om van en naar de stations Scheemda en Winschoten te reizen aan. Deze verbeteringen hebben een positief effect op de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van de hele noordelijke grensregio.

Informatiebijeenkomst

Op 27 mei 2021 organiseerden provincie Groningen, ProRail en de gemeente Oldambt een online informatiebijeenkomst. 

Kijk bijeenkomst terug

  Kaart spoorverdubbeling

  Ten noorden van het spoor tussen station Scheemda tot aan het station Winschoten, wordt een extra spoor aangelegd over een lengte van 4,3 kilometer.

  Bekijk grote weergave van kaart

  Planning

  April - juni 2021 Afronden ontwerp spoorverdubbeling, betrekken omgeving (digitale bewonersbijeenkomst)
  Juni – december 2021 Voorbereiden besluitvorming
  Januari 2022 Start procedure projectbesluit
  Najaar 2023 Start aanleg spoorverdubbeling
  Najaar 2024 Spoorverdubbeling afgerond

  Waarover kunt u meedenken?

  Omdat het om een bestaande spoorlijn gaat, zijn de mogelijkheden om oplossingen en ideeën in het ontwerp van de spoorverdubbeling mee te nemen beperkt. De mogelijkheden voor een extra spoor worden namelijk bepaald door bijvoorbeeld al bestaande bebouwing, overwegen en ondergrondse leidingen. Daarom komt het extra spoor aan de noordzijde van het bestaande spoor.

  Voorbeelden om over mee te denken zijn;

  • Maatregelen om geluid te reduceren.
  • Suggesties om de uitvoering van het plan te verbeteren.
  • Ideeën om in de uitvoering mee te nemen. Denk hierbij aan aanleggen van natuur of lokale projecten in de directe omgeving die tegelijk met de spoorverdubbeling kunnen worden uitgevoerd.

  Bekijk de kennisgeving (PDF PDF-bestand, 245 KB) voor meer informatie. 

  Wensen en ideeën

  De provincie Groningen voert het project samen met ProRail en de gemeente Oldambt uit. Zij willen de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden tijdens de voorbereiding van de realisatie informeren en de mogelijkheid bieden om hun wensen en ideeën over het project kenbaar te maken.

  • Dit kan door van 10 mei tot en met 18 juni 2021 te reageren op het voornemen en het ontwerp om tussen Scheemda en Winschoten een spoorverdubbeling aan te leggen.
  • Het is ook mogelijk om te reageren tijdens de informatiebijeenkomst van 27 mei.

  Gesprek direct aanwonenden

  Hebt u een brief ontvangen met de uitnodiging voor een gesprek in de week van 17 tot en met 21 mei en wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan een e-mail  naar spoorverdubbelingsw@provinciegroningen.nl met vermelding van uw naam, adres en contactgegevens. Er wordt contact met u opgenomen voor het plannen van dit gesprek.

  Wunderline

  Het aanleggen van ruim 4 kilometer dubbelspoor is ook de eerste stap van de Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen-Bremen. De provincie, Land Nedersaksen en de stad Bremen werken samen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio's in Nederland en Duitsland. Goed openbaar vervoer is daarbij essentieel. Vanaf 2025 is de treinreis van Groningen naar Oldambt en Bremen sneller en comfortabeler.

  Naar de website Wunderline

  Vragen over dit project

  Hebt u een vraag of opmerking over de spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten? Neem dan contact met ons op.