27 mei was er een informatiebijeenkomst over de spoorverdubbeling.

Kijk bijeenkomst terug

Spoorverdubbeling Scheemda - Winschoten

Tussen Scheemda en Winschoten verdubbelen we het spoor over een lengte van ruim 4 kilometer. De spoorverdubbeling is onderdeel van het Wunderline-project, de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. 

Waarom?

 • De spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten zorgt in de toekomst voor een betrouwbare dienstregeling, kortere reistijden en een goede treinverbinding tussen Winschoten en Groningen en met de regio. 
 • Dit is nodig voor de nieuwe dienstregeling van 2025 en voor een goede aansluiting tussen het Nederlandse en het Duitse spoorwegennet.  
 • De spoorverdubbeling en snelheidsverhoging op het traject Scheemda-Winschoten is onderdeel van de eerste bouwstap van de Wunderline.

Wat gaat er gebeuren?

 • Aanleg van een extra spoor tussen Scheemda en Winschoten over een lengte van 4,3 kilometer, tussen station Scheemda tot aan het station Winschoten.
 • Aanleg van hoge snelheidswissels aan de oost- en westzijde van station Winschoten, tussen de Sint-Vitusholt en de Bijhamsterweg.
 • Verplaatsen van detectiepunten die de seinen en overwegen aansturen. Dit is nodig omdat de treinen sneller gaan rijden. De gehele installatie (computers, kabels, detectiepunten) wordt vernieuwd.
 • Naast de spoorverdubbeling pakken we ook de mogelijkheden om van en naar de stations Scheemda en Winschoten te reizen aan. Deze verbeteringen hebben een positief effect op de sociaaleconomische ontwikkeling en de leefbaarheid van de hele noordelijke grensregio.

Waarover kunt u meedenken?

Omdat het om een bestaande spoorlijn gaat, zijn de mogelijkheden om oplossingen en ideeën in het ontwerp van de spoorverdubbeling mee te nemen beperkt. De mogelijkheden voor een extra spoor worden namelijk bepaald door bijvoorbeeld al bestaande bebouwing, overwegen en ondergrondse leidingen. Daarom komt het extra spoor aan de noordzijde van het bestaande spoor.

Voorbeelden om over mee te denken zijn;

 • Maatregelen om geluid te reduceren.
 • Suggesties om de uitvoering van het plan te verbeteren.
 • Ideeën om in de uitvoering mee te nemen. Denk hierbij aan aanleggen van natuur of lokale projecten in de directe omgeving die tegelijk met de spoorverdubbeling kunnen worden uitgevoerd.

Bekijk de kennisgeving (PDF PDF-bestand, 245 KB) voor meer informatie. 

Kaart spoorverdubbeling

Ten noorden van het spoor tussen station Scheemda tot aan het station Winschoten, wordt een extra spoor aangelegd over een lengte van 4,3 kilometer.

Bekijk grote weergave van kaart

Ontwerp ProRail

De afgelopen maanden heeft ProRail het ontwerp verder uitgewerkt en de aandachtspunten van de omgeving hierin waar mogelijk meegenomen.

Bekijk de uitwerking van het ontwerp

Onderzoek naar effecten

Wat zijn de effecten van de spoorverdubbeling, als het gaat om bijvoorbeeld geluid, trillingen en de natuur? Daar doet ProRail komende tijd onderzoek naar.

Lees meer over de onderzoeken

Wunderline

Het aanleggen van ruim 4 kilometer dubbelspoor is ook de eerste stap bij de aanleg van de Wunderline, de snelle spoorverbinding tussen Groningen-Bremen. 

Naar de website van Wunderline


Vervolg

Naar verwachting:

 • vindt in januari/februari 2022 terugkoppeling naar de omgeving plaats over:
  • het ontwerp;
  • de onderzoeken;
  • het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP);
  • de benodigde ruimte voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • is de publicatie van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in maart 2022;
  • met hierin het ontwerp en de onderzoeksresultaten;
  • hiermee start de ter inzage legging en de inspraakprocedure.
 • wordt het definitief Provinciaal Inpassingsplan (PIP) medio 2022 vastgesteld;
 • start de aanbesteding van de aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de tweede helft van 2023;
 • vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats in 2024.

Vragen over dit project

Hebt u een vraag of opmerking over de spoorverdubbeling Scheemda-Winschoten? Neem dan contact met ons op.