Toelichting op besluit

De spoorverdubbeling en snelheidsverhoging tussen Scheemda en Winschoten is één van de maatregelen van bouwstap 1 van het project Wunderline. Het doel van bouwstap 1 is om in 2025 een betrouwbare dienstregeling te kunnen rijden met een reistijd tussen Groningen en Bremen van 2 uur en 26 minuten. De kosten van deze maatregelen zijn echter zodanig opgelopen dat het beschikbare budget niet meer toereikend is. De stijging van de kosten is onder andere het gevolg van het duurder worden van bouwstoffen, energie en arbeid. Daarnaast zijn er extra kostenverhogende maatregelen nodig die wij moeten nemen, omdat de grond plaatselijk te slap is om daar sneller op te kunnen rijden. 
Dit heeft ertoe geleid dat het college van GS de omvang en de fasering van het project heeft moeten heroverwegen. De afspraken met Duitsland uit 2019 over bouwstap 1 op het gebied van een sneller verbinding en tijdige realisatie voor eind 2024 vormen hierbij het uitgangspunt. 

Snellere reistijd

Uit deze heroverweging blijkt dat we de Wunderline met snellere reistijd van 2 uur en 26 minuten van Groningen naar Bremen eind 2024 in gebruik kunnen nemen zonder spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten. De snelheidsverhoging en het daarvoor aanpassen van het spoor waaronder de wissels is wel noodzakelijk. Eén consequentie van het niet verdubbelen van het spoor is dat treinen 12 seconden korter stoppen op het station Bad Nieuweschans. Een andere consequentie is dat bij een verstoring van de treindienst tussen Leer en Winschoten vertragingen niet kunnen worden ingelopen en er treinen komen te vervallen. Dit komt omdat, wanneer treinen elkaar niet kunnen passeren tussen Scheemda en Winschoten ze op de stations op elkaar moeten wachten.  

Bouwstap 1

Dit betekent dat we zonder de spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten bouwstap 1 tijdig en binnen het budget kunnen afronden. Tegelijkertijd zorgt het weglaten van de spoorverdubbeling er wel voor dat de kwaliteit en robuustheid van de dienstregeling minder worden. 

Het niet uitvoeren van de spoorverdubbeling betekent ook dat wij geen wijzigingen meer in de planologische bestemmingen door hoeven te voeren. Daarom kunnen we de procedure van het Provinciaal Inpassingsplan beëindigen en leggen we het Provinciaal Inpassingsplan niet meer ter inzage.

Bouwstap 2

Wij onderzoeken samen met onze Duitse partners ook hoe bouwstap 2 van de Wunderline eruit kan komen te zien en of de spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten voor deze bouwstap nodig is. Er vinden op dit moment namelijk ontwikkelingen plaats die op termijn mogelijk ook kunnen bijdragen aan een betrouwbare dienstregeling voor bouwstap 2. Bijvoorbeeld de toepassing van ERTMS (European Rail Traffic Management System). Door de toepassing van ERTMS kunnen treinen sneller achter elkaar aanrijden en zijn verstoringen makkelijker op te lossen. Daarbij zijn we aan het onderzoeken of er een directe trein tussen Groningen en Bremen, zonder overstap in Leer, ingevoerd kan worden. We moeten daarom goed kijken hoe bouwstap 2 eruit komt te zien. Tot die tijd kunnen we de spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten voor bouwstap 2 niet uitsluiten.

Meer informatie

Voor informatie over de Wunderline en de bouwstappen kunt u terecht op www.wunderline.nl.