Het webinar 'Ophogen lage gronden met Eems-Dollardslib' van 15 februari 2022 is nu terug te kijken.

Naar YouTube

Aanmelden webinar 'Ophogen lage gronden met Eems-Dollardslib'

Landbouwgronden aan de Groningse kust hebben steeds meer last van bodemdaling en veenoxidatie. Kunnen we deze gronden behouden voor toekomstige generaties door ze te verhogen met slib uit de Eems-Dollard? Wat komt daarbij kijken? En wat betekent het voor de natuur, waterbeheer en landschap? Dat en meer werd behandeld tijdens het webinar van 15 februari 2022, dat via YouTube is terug te kijken