Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Met de aanleg van een ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum maken we de dorpskern van Bedum veiliger en leefbaarder. Vanaf de huidige N993 komt een nieuwe weg in de richting van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Na de spooronderdoorgang volgt de nieuwe weg de spoorlijn in de richting van Bedum. Er komt een nieuwe brug over het huidige Boterdiep.

Waarom?

Inwoners van Bedum ervaren de dorpskern als zeer onveilig. Dat heeft twee oorzaken.

Het project is in deze fase:

4 uitvoering

Opening Melkweg 17 mei

De Melkweg in Bedum is op vrijdag 17 mei 2024 officieel geopend. Vrachtwagens, auto’s en motoren kunnen gebruik maken van de nieuwe weg.

In de komende periode wordt de leegstaande boerderij bij Ter Laan 10 gesloopt. Omdat hier vleermuizen en uilen aanwezig zijn, komt ter hoogte van de boerderij een 'vleermuistoren'. Deze toren moet eerst drie maanden staan voordat de boerderij kan worden gesloopt. De boerderij maken we onaantrekkelijk door onder andere gaten in het dak aan te brengen. Zo kunnen de dieren wennen aan de nieuwe situatie en de vleermuistoren.

Uitvoering

Het project zit in de uitvoering. De beweegbare brug over het Boterdiep (de Melkwegbrug) is door de aannemer opgeleverd in het voorjaar van 2023. Wat rest is het laatste deel van de Oostelijke Ontsluitingsweg Bedum; vanaf de spooronderdoorgang tot en met de Melkwegbrug. Alle benodigde percelen voor het laatste tracé deel zijn nu in eigendom van de provincie. In het voorjaar 2023 verleggen we diverse kabels en voeren we de laatste onderzoeken uit. Voor de bouwvak verwachten een aannemer te hebben geselecteerd. De uitvoering is gestart na de bouwvak en de werkzaamheden zouden eind 2023 worden opgeleverd. Door de vele regenval is het project echter stilgelegd eind 2023. In het vroege voorjaar van 2024 hopen we de werkzaamheden weer op te kunnen starten. Als dit mogelijk blijkt, kan het project in het tweede kwartaal 2024 worden afgerond.  

Planning

2023 (tweede kwartaal)

Start selectie aannemer

2023 (derde kwartaal)

Uitvoering werkzaamheden (vanaf de spooronderdoorgang tot en met de Melkwegbrug)

2024 (tweede kwartaal)

Openstelling van Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Downloads

Nieuwsbrief december 2023 ( PDF-bestand, 99 KB)
Nieuwsbrief november 2023 ( PDF-bestand, 99 KB)
Nieuwsbrief juli 2023 ( PDF-bestand, 100 KB)
Nieuwsbrief juni 2021 ( PDF-bestand, 126 KB)
Nieuwsbrief maart 2020 ( PDF-bestand, 148 KB)
Nieuwsbrief december 2019 ( PDF-bestand, 121 KB)
Nieuwsbrief februari 2019 ( PDF-bestand, 362 KB)

Animatiefilm Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Werkzaamheden spoordek

De voorbereidende werkzaamheden voor de spooronderdoorgang vonden plaats in het Hemelvaartweekend 2021. Bekijk een terugblik op de website van ProRail. 

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase zijn de plannen van de voorkeursvariant verder uitgewerkt. Er is een bestemmingsplanwijziging geweest waardoor de weg mag worden aangelegd. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar geluid, trillingen, licht, archeologie en flora en fauna. Al deze onderzoeken zijn opgenomen in de bestemmingsplanwijziging en meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Planstudie

Na de verkenning is het project gestart met de planstudie. Hierin zijn de verschillende onderdelen van weg, brug en spooronderdoorgang verder uitgewerkt en is het bestemmingsplan aangepast. Met voordracht 83/2016 hebben Provinciale Staten een realisatiebesluit genomen voor dit project. De bijbehorende stukken staan in de agenda van de commissievergadering Mobiliteit, economie en energie van 30 november 2016.

Verkenning

Samen met twee werkgroepen (omgeving en landbouw) is er een proces geweest dat heeft geleid tot 12 alternatieven om het vrachtverkeer uit de dorpskern van Bedum te weren. Hieruit zijn 3 alternatieven uitgewerkt en is er uiteindelijk bestuurlijk gekozen voor voorkeursalternatief 2. Het voorkeursalternatief heeft ter inzage gelegen en daarop zijn 42 reacties gekomen. Het voorkeursalternatief is definitief vastgesteld in voordracht 64/2014.

Wie kan mij helpen?

Wilt u meer weten over de Oostelijke ontsluitingsweg Bedum? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief? Neem dan contact op met Jeroen Tingen, omgevingsmanager van de provincie Groningen.

Telefoon: 06 - 8325 0204
E-mail: j.tingen@provinciegroningen.nl