Melkweg in Bedum feestelijk geopend

Met aandacht voor het heden en verleden én een symbolisch proostmoment met een glas melk is de nieuwe ontsluitingsweg van en naar zuivelfabriek FrieslandCampina in Bedum geopend.

 

Melkweg in Bedum feestelijk geopend

Met aandacht voor het heden en verleden én een symbolisch proostmoment met een glas melk is de nieuwe ontsluitingsweg van en naar zuivelfabriek FrieslandCampina in Bedum geopend.

 

(Foto Absolut fotografie)

Vrachtverkeer van en naar zuivelfabriek FrieslandCampina in Bedum kan vanaf vrijdag 17 mei rijden over de Melkweg. De nieuwe ontsluitingsweg verbindt de zuivelfabriek met de aansluiting bij de Sint Annerweg (N993) ten oosten van Bedum. De vrachtwagens hoeven nu niet meer door het centrum van Bedum te rijden en hebben een vlottere verbinding naar de Eemshavenweg. De Melkweg werd vrijdagmiddag feestelijk geopend door bestuurders, betrokkenen en omwonenden.  

Veilig en leefbaar

 Gedeputeerde Mobiliteit Johan Hamster opende de nieuwe weg: "Met de aanleg van de ontsluitingsweg om Bedum is de wens van de inwoners, om doorgaand vrachtverkeer uit de kom van het dorp te weren, ingewilligd. Vanaf vandaag hebben Bedumers een stuk minder hinder van geluidsoverlast en vrachtverkeer door het dorp. De dorpskern van Bedum is een stuk veiliger en leefbaarder. Daarom hebben we de Melkweg vandaag feestelijk geopend!" 

Melkweg

De Melkweg is de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg van Bedum en loopt vlak langs de spoorlijn Delfzijl - Groningen. Voor de aanleg van de Melkweg zijn in samenwerking met ProRail drie onbewaakte spoorovergangen weggehaald. Hier is een spooronderdoorgang voor in de plaats gekomen. Ook is er een beweegbare brug over het Boterdiep geplaatst.

De werkzaamheden aan de Melkweg zijn deze maand afgerond. Het aanbrengen van het laatste stuk asfalt werd afgelopen najaar uitgesteld door de vele neerslag.   

Opening

Bij de opening was aandacht voor het heden en verleden van de zuivelfabriek, waarvan het terrein recht tegenover de Melkweg ligt. Bij de opening reed een stoet met een oude melkwagen, een waterstofvrachtwagen en twee oldtimer trekkers mee. Johan Hamster, Stefan van Keijzerswaard (wethouder Het Hogeland) en Carl Eric Grootendorst (locatieverantwoordelijke bij FrieslandCampina) openden de weg symbolisch door te proosten met een glas melk.  
 
Vrijdag 17 mei vanaf 18.00 uur is de weg officieel open voor verkeer. Dan kunnen vrachtwagens, auto’s en motoren gebruik maken van de nieuwe weg.