Ontwerp ProRail

De afgelopen maanden heeft ProRail het ontwerp verder uitgewerkt en de aandachtspunten van de omgeving hierin meegenomen, waar mogelijk.

 

In figuur 1 is de huidige situatie te zien met het enkele spoor en de sloot. 


 

In figuur 2 is een voorbeeld getekend van het dubbele spoor met een sloot. De afstand tussen het midden van het bestaande spoor en het midden van het nieuwe spoor is 4,5 meter. De sloot is erg belangrijk. Die dient voor de afwatering van het spoorlichaam en als afwatering van de achterliggende omgeving zoals woonwijken en natuurgebieden. Tussen het spoor en de sloot is ook ruimte nodig voor een pad. Dit pad wordt gebruikt om het spoor te kunnen onderhouden. In het gebied komen vele kabels en leidingen voor, zoals een waterleiding. Bij het ontwerpen moet met al deze zaken rekening gehouden worden. Er zijn daarom ook gesprekken gevoerd met eigenaren van kabels en leidingen, de gemeente, en het waterschap. 


 

Voor de bewoners die direct aan het spoor wonen aan de noordzijde komt het tweede spoor dichterbij hun percelen en woningen. Met deze bewoners is nader overlegd hoe we in het ontwerp zo goed mogelijk rekening kunnen houden met hun belangen en eigendommen.

Voor de bewoners is het uiteraard belangrijk dat er geen (delen) van percelen aangekocht hoeven te worden. Daarom is in het ontwerp op meerdere locaties gekozen voor een maatwerkoplossing  in plaats van een standaardoplossing, zoals in figuur 2. Figuur 3a en 3b zijn mogelijkheden voor een maatwerkoplossing. 

In figuur 3a is de sloot vervangen door een betongoot die zorgt voor voldoende waterafvoer. Dit bespaart ruimte, omdat het talud van de sloot nu niet nodig is. De nieuwe grens kan door toepassing van een dergelijke goot ongeveer 5 meter terug gelegd worden.  
 


 

In figuur 3b is de sloot vervangen door een sloot met aan één kant een walbeschoeiing. Dit bespaart eveneens ruimte doordat het talud van de sloot niet meer nodig is. De nieuwe grens kan door toepassing van een dergelijke oplossing ongeveer 2,5 meter terug gelegd worden. Deze oplossing wordt ook toegepast met aan beide zijden een walbeschoeiing. De maatwerkoplossingen zijn met de betreffende bewoners besproken en in het ontwerp verder uitgewerkt.