Onderzoek naar natuurlijke inrichting van zonneparken

Provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en producent van duurzame energie Solarfields zijn gestart met een meerjarig ecologisch onderzoek naar biodiversiteit op Nederlandse zonneparken. Van vijftien zonneparken in de provincie Groningen worden de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels gemonitord. Het onderzoek duurt vijf jaar. Het doel is om tot een optimale inrichting van zonneparken te komen, waarbij rekening is gehouden met biodiversiteit en bodemkwaliteit.