N355 Zuidhorn-Groningen

De provincie Groningen wil de provinciale weg N355 tussen Zuidhorn en Groningen (beter bekend als de Friesestraatweg) beter en veiliger maken door het aanleggen van parallelwegen. Afgesproken is om in de eerste fase de grootste knelpunten op het traject aan te pakken. Het deel tussen Groningen en Nieuwklap heeft de hoogste prioriteit en wordt helemaal uitgevoerd, inclusief de onderdoorgang Slaperstil.

Waarom?

De N355 Zuidhorn-Groningen is een van de meest onveilige (provinciale) wegen in Groningen. Oorzaken:

Het project is in deze fase:

3 voorbereiding

Voorbereiding uitvoering

Op dit moment zijn we de uitvoering aan het voorbereiden. Tijdens deze fase vinden onder andere de verdere planvorming en bestemmingsprocedures plaats.

Planstudie

Het plan is eind 2017 met de omgeving besproken. Er zijn suggesties voor fase 1 gedaan. Er zijn veel reacties binnengekomen op deze plannen. Deze reacties zijn verwerkt en hebben geleid tot een aangepast plan. In de zomer van 2018 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen en zijn de bewoners en belanghebbenden ge├»nformeerd. In oktober 2018 hebben ook Provinciale Staten ingestemd met het plan.

Verkenning

Tijdens de verkenning onderzoekt de provincie of de ontwikkeling gewenst is en of er betere alternatieven zijn. Ook worden hier voorstellen gedaan over hoe en in welke projectfases er participatie plaats gaat vinden. Uitgebreid onderzoek vindt nog niet plaats. Ook is er nog geen budget voor het project vrijgemaakt.

Vragen over dit project?

Neem dan contact op met projectmanager Geert-Jan Goedhart:

Telefoon: 06 - 21 84 42 67 
E-mail: g.j.goedhart@provinciegroningen.nl

Betrokken partijen