Wat is de planning?

De provincie werkt in het project samen met de gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het waterschap Hunze en Aa's, de stichting Het Groninger Landschap en Groninger Seaports. Het project gaat naar verwachting meer dan vijf jaar duren. 

Het proces ziet er als volgt uit:

 1. De zes overheden en organisaties stemmen de doelen af en doen  onderzoek.
 2. Doelen en mogelijke oplossingen worden voorgelegd aan inwoners in de kuststrook en belanghebbenden. Er is afstemming over welke maatregelen we waar willen uitvoeren en wanneer. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van inwoners en belanghebbenden. 
 3. Als de financiering rond is, worden vergunningen aangevraagd en besluiten genomen. Het project heeft niet alleen invloed op de leefomgeving, maar ook op het milieu. Daarom worden de milieueffecten uitgebreid onderzocht. 
 4. De uitvoering begint als de vergunningen verleend zijn en de financiering helemaal rond is.  De uitvoering gebeurt in fasen, niet in één keer.

 

De belangrijkste vragen van het onderzoek zijn:

 • Waar verwachten we dat in de toekomst problemen ontstaan?
 • Hoe voorkomen we die problemen en hoe kunnen we oplossingen combineren?
 • Welke kenmerken van het gebied willen we houden en zo mogelijk mooier maken?
 • Hoe kunnen we de unieke natuur op de grens van land en water versterken?

Stappen in het proces:

 1. Februari 2024: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen neemt de voorkeursbeslissing.
 2. Op dinsdag 2 april was er een inloopavond over de Groote Polder.
 3. Van 10 april tot en met 4 juni kan iedereen met een zienswijze reageren op de voorkeursbeslissing. 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers 
•    Peter van Dijken, telefoon 06 - 38 74 39 04, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl;
•    Evelien Meinders, telefoon 06 - 52 76 17 48, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl.