Kustontwikkeling Eemszijlen

In het project Eemszijlen onderzoeken we de mogelijkheden voor het kustgebied tussen Delfzijl en Termunterzijl. Het project bestaat uit een proces om het gebied te ontwikkelen en een aantal doelen te halen voor wat betreft natuur, leefbaarheid, klimaat en de beschikbaarheid van zoet water. Het project bevindt zich in de verkennende fase. Dat betekent dat er nog geen concrete plannen zijn uitgewerkt. De provincie Groningen werkt in het project samen met de gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het waterschap Hunze en Aa's, de stichting Het Groninger Landschap en Groninger Seaports. 

Het project is in deze fase:

1 verkenning

Doelen: wat willen we bereiken?

De volgende vier doelen staan centraal:

  • Natuur: Het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit en natuur;
  • Leefbaarheid: het gebied aantrekkelijker maken om te wonen, werken en recreëren;
  • Klimaat: een klimaatbestendige en veilige kustzone;
  • Zoetwaterbeschikbaarheid.

In deze verkenningsfase onderzoeken we of deze doelen gehaald kunnen worden en wanneer dat kan. De manier waarop komt aan bod in de volgende fase (de zogeheten planuitwerking).

Meer over de doelen van het project

Over welk gebied gaat het?

Eemszijlen gaat over het Eemskanaal, het oude Eemskanaal, het Oosterhornkanaal en de sluizen waarmee we water afvoeren. Centraal staat de huidige sluis aan de Nieuweweg in Delfzijl, op de grens met Farmsum. In het project gaat het ook om de Groote Polder, een binnendijks gebied van 40 hectare bij Borgsweer, dat voor de helft ooit bedoeld was voor de industrie en nu vooral een wandelgebied is.  

Meer over het plangebied

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In de beginfase zijn vier inloopbijeenkomsten georganiseerd en zijn we meerdere keren in het gebied geweest om met inwoners te praten. Ook is er een werkgroep samengesteld om de inhoud te bespreken en zijn er bijeenkomsten voor ondernemers geweest. Daarnaast zijn inmiddels verschillende onderzoeken van start gegaan, om een beeld te krijgen van wat er wel en niet mogelijk is. Binnenkort volgt een overzicht van wat we tot nu toe hebben gedaan.

 

Wat is de planning?

In 2023 ronden we de verkenning af en maken we de balans op. Waar gaan we mee door en over welke onderdelen kunnen we in 2023 nog niet besluiten? Daarover zal bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Niets staat nog vast. Voor het vervolg is de inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden belangrijk. 

Meer over de planning

Hebt u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers:

•    Peter van Dijken, telefoon 06 - 38 74 39 04, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl;
•    Evelien Meinders, telefoon 06 - 52 76 17 48, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl.

Betrokken partijen