Kustontwikkeling Eemszijlen

Het kustgebied van de gemeente Eemsdelta voorbereiden op de toekomst. Dat is het doel van Eemszijlen. Een toekomst waarin de zeespiegel stijgt, het land en de akkers achter de dijk dalen en de waterafvoer verandert. Een belangrijk uitgangspunt is een goede balans tussen economie en ecologie en oog voor de leefbaarheid in het gebied. In februari 2024 is besloten voor het komende jaar alleen verder te gaan met een plan voor de Groote Polder bij Borgsweer. Voor de toekomst van de waterafvoer  en het ombouwen van de huidige spuisluis tot recreatiesluis is eerst nog meer onderzoek nodig. 

Het project is in deze fase:

1 verkenning

Groote Polder

De Groote Polder ligt voor een deel laag, zo'n 2 meter onder de zeespiegel. Nergens in Nederland is het verschil tussen het peil voor en achter de dijk zo groot als hier. De zeespiegel stijgt en het land daalt, en daarom willen de samenwerkende partijen voor de langere termijn een sterker fundament achter de zeedijk ontwikkelen. Het is de bedoeling om de Groote Polder op te hogen door deze te laten meegroeien met de zeespiegel. Hiervoor wordt de polder via een duiker verbonden met de Eems, zodat sediment op een natuurlijke manier de kustzone kan verhogen. Zo wordt het achterland ook in de toekomst tegen overstromingen beschermd. Daarbij ontwikkelen we tegelijkertijd aan de binnenkant van de dijk nieuwe waddennatuur, met natuurlijke overgangen tussen land en water.  Verder willen we de recreatiemogelijkheden en de leefbaarheid van het gebied versterken. Onderdeel  hiervan is het verlengen van de Wal van Borgsweer om een groene bufferzone in te richten tussen de industrie en de dorpen. De bedoeling is om samen met inwoners een inrichtingsplan voor het gebied op te stellen.

Ruimte voor natuur

Het water van de Eems-Dollard is te troebel door te veel slib. Vroeger kon het slib bezinken in de kustzone maar door de aanleg van stevige dijken lukt dit niet meer. Hierdoor staat de natuur in de Eems-Dollard onder druk. Het is daarom belangrijk om de hoeveelheid slib in de Eems-Dollard te verminderen. We hebben dan ook de ambitie om de natuur te laten herstellen en meer ruimte te geven om slib in de kustzone te laten bezinken. Zo wordt de kustzone verstevigd en herstellen we tegelijkertijd de natuur.

Over welk gebied gaat het?

De Groote Polder is een binnendijks gebied van 40 hectare bij Borgsweer, dat ooit voor de helft bedoeld was voor de industrie. Op dit moment staan daar onder andere bomen en ligt er een camping. Voor de ontwikkelingen van de Groote Polder kijken we verder dan alleen de contouren van de Groote Polder. 

Meer over het plangebied

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In april 2024 is de (Ontwerp) Voorkeursbeslissing gepubliceerd. Hierop konden zienswijzen ingediend worden. Er kwamen 34 reacties binnen. Met de Voorkeursbeslissing wordt de verkenningsfase afgerond.

De planning

De Ontwerp-Voorkeursbeslissing (het voorkeursalternatief) lag van 10 april tot en met 4 juni ter inzage. De reacties worden nu door de samenwerkende partijen behandeld en na de zomer besproken met de omgeving. Daarna neemt de provincie een besluit over de Ontwerp-Voorkeursbeslissing.

Meer over de planning

Meedenken 

Tijdens de bijeenkomst van 2 april deden we een oproep aan bewoners om mee te denken over de mogelijke inrichting van de Groote Polder. Vanaf juni gaan we in werkgroepen met u in gesprek over de inrichting van de Groote Polder. Werkgroepen gaan onder andere over de inrichting van de Groote Polder, het omleggen van de Valgenweg en de Wal van Borgsweer.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers:

•    Peter van Dijken, telefoon 06 - 38 74 39 04, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl;
•    Evelien Meinders, telefoon 06 - 52 76 17 48, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl.

Betrokken partijen