Inwoners worden van harte uitgenodigd mee te denken over het project.

Praat en denk mee

Kustontwikkeling Eemszijlen

De Groote Polder, een binnendijks gebied van 40 hectare tussen Borgsweer en Termunterzijl, gaat komende jaren op de schop. Er zijn maatregelen in het gebied nodig om in te spelen op klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Het idee is om de Groote Polder te verbinden met de Eems-Dollard. Ook zijn er plannen om recreatieboten vanuit Friesland en Groningen weer door het centrum van Delfzijl te laten varen. Daarvoor moeten de huidige spuisluis en spuivoorziening in Delfzijl wel een andere plek krijgen. In het project 'Kustontwikkeling Eemszijlen' worden deze mogelijkheden onderzocht.

Het project is in deze fase:

1 verkenning

Wat willen we bereiken?

Bescherming tegen hoogwater als gevolg van klimaatverandering speelt een belangrijke rol om de inrichting van de Groote Polder te willen veranderen. Het gebied is nu nog veilig, maar de zeedijk moet versterkt worden om dat in de toekomst zo te houden. Naast de bescherming tegen hoogwater vanaf de zee, is de afvoer van teveel aan water vanuit het achterland belangrijk. Daarnaast willen we het gebied aantrekkelijker maken om te wonen, werken en recreëren. 

Meer over de doelen van het project

Over welk gebied gaat het?

Eemszijlen gaat over de kuststrook vanaf de huidige sluis aan de Nieuweweg in Delfzijl, op de grens met Farmsum, langs de kust tot en met Termunterzijl. De Groote Polder is een binnendijks gebied van 40 hectare bij Borgsweer, dat voor de helft ooit bedoeld was voor de industrie. De bedoeling is dat het gebied een groene buffer gaat vormen tussen het Chemiepark in Delfzijl en Termunterzijl. 

Meer over het plangebied

Hoe kunt u meedoen en meedenken?

Inbreng van inwoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. De betrokken overheden hebben ideeën, geen uitgewerkte plannen. Niets staat nog vast. We willen de verkenning graag aanvullen met kennis en creativiteit van lokale inwoners, ondernemers en bedrijven in de dorpen Borgsweer, Termunten en Termunterzijl.

Meer over hoe u mee kunt denken

Wat is de planning?

De provincie werkt in het project samen met de gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het waterschap Hunze en Aa's, de stichting Het Groninger Landschap en Groninger Seaports. Het project gaat naar verwachting meer dan vijf jaar duren. 

Meer over de planning

Hebt u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers:

•    Peter van Dijken, telefoon 06 - 38 74 39 04, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl;
•    Evelien Meinders, telefoon 06 - 52 76 17 48, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl.

Betrokken partijen