Energietransitie

Energie is een belangrijke motor voor de Groningse economie. De energiesector levert veel banen op. Niet alleen in Groningen, maar in heel Noord-Nederland. De provincie ziet kansen voor nieuwe duurzame economische activiteiten, (groene) banen en kennis.

We willen koploper zijn als het gaat om energietransitie. Energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie, naar andere vormen van energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. We willen projecten stimuleren en faciliteren die zorgen voor de transitie naar volledig duurzame energiebronnen. Verder leveren projecten die draaien om energiebesparing een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de milieu- en klimaatproblematiek.

We werken hierbij zoveel mogelijk samen met de provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Holland, door afspraken te maken over energie- en klimaatdoelen voor Noord-Nederland. Bovendien draagt een gezamenlijke, sterke energiesector bij aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

In het dossier Klimaat staat meer informatie.