Doorfietsroute Zuidlaren - Haren

Tussen Zuidlaren en Haren komt een nieuwe doorfietsroute. Doorfietsroutes zijn extra brede fietspaden waar het comfortabel fietsen is. Het wegdek is vlak en wordt goed onderhouden. Fietsers hebben voorrang op de meeste kruisingen en verkeerslichten zijn er bijna niet. De doorfietsroute loopt langs of over bestaande wegen. Op delen van de route kan er ook nieuw fietspad aangelegd worden. De locatie voor de nieuwe route is nog niet bepaald. 

Het project is in deze fase:

1 verkenning

Verkenningsfase

Het project zit in de verkenningsfase. In deze fase bepalen we het voorkeurstracé. De verkenningsfase loopt tot en met het najaar van 2024. Daarna nemen Provinciale Staten een defintief besluit.

Variantenstudie

In de afgelopen periode hebben we veel gesprekken gevoerd met omwonenden, fietsers, belanghebbenden en belangenorganisaties. Er is een enquête gehouden onder fietsers en een klankbordgroep ingericht met bewoners. Al deze informatie is verwerkt in een zogenaamde variantenstudie. Er zijn nu nog vijf haalbare routes die in de variantenstudie zijn uitgewerkt en vergeleken.

Op de kaart staan de vijf haalbare routevarianten. 

Bekijk kaart in grote weergave

Rapport

Samen met adviesbureau Sweco is alle informatie gebundeld in een rapport. Hierin worden vijf haalbare routevarianten uitgewerkt en vergeleken. De complete rapportage van de tracéverkenning en variantenstudie is hier te vinden.

Rapportage variantenstudie

Video

Deze video (6 minuten, 18 seconden) geeft meer uitleg over Doorfietsroutes en geeft een samenvatting van de variantenstudie. 

Aanvullend onderzoek

Op basis van de binnengekomen reacties werken we de komende periode verder aan de rapportage. Zo kijken we onder andere opnieuw naar het verbeteren van de bestaande fietsroutes (de zogenaamde 0+ variant). Er volgt een meer gedetailleerde studie naar de visie op en de inrichting van de Appelbergen naar aanleiding van de vele reacties. In Zuidlaren doen we nader onderzoek naar de Esweg en mogelijk komt er voor Midlaren een verdiepingsslag voor de inrichting van het dorp. Op advies van de klankbordgroep organiseren we een gesprek met middelbare scholieren die dagelijks tussen Zuidlaren en Haren fietsen.

Waarom een doorfietsroute?

  • In de provincie en de gemeente Groningen staat de fietser op één.
  • Een fietsnetwerk van hoge kwaliteit is een voorwaarde om meer mensen op de fiets te krijgen en de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren.
  • Fietsen is een gezonde en milieuvriendelijke manier van reizen.
  • Het komt de bereikbaarheid tussen de stad Groningen en omliggende dorpen ten goede.

Op www.doorfietsroute.nl staat meer informatie over Doorfietsroutes in de provincie Groningen.

Planning

2024Verkenning
2025 Planuitwerking
2026Uitvoering

Vervolg

In het najaar van 2024 stellen de besturen van de provincie Groningen, provincie Drenthe, gemeente Groningen en gemeente Tynaarlo één van deze varianten vast als voorkeursvariant. Voorafgaand hieraan is er gelegenheid om formeel te reageren op de voorgestelde voorkeursvariant. Deze reacties en de beantwoording daarvan zijn onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming.

Downloads

GIS-viewer

In de GIS-viewer staan gedetailleerde gegevens over geografische objecten in het gebied.

Bekijk de GIS-viewer

Vragen over dit project?

Wilt u meer informatie over de Doorfietsroute Zuidlaren - Haren? Neem dan contact op met omgevingsmanager van de provincie Groningen Jeroen Gaasterland.

Telefoon: 050 316 4911
E-mail: doorfietsroute-zh@provinciegroningen.nl

Betrokken partijen