Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ)

Op de Noordzee komen de windparken Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW) en Doordewind. Windpark Doordewind is een nieuw aangewezen windgebied, TNW was eerder al aangewezen. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een aansluiting naar de Eemshaven nodig. Daarom is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) - Eemshaven gestart. 

Plannen

Het streven is om de parken uiterlijk eind 2031 aan te sluiten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aansluitingen van windparken in Eemshaven na 2031 door middel van elektriciteitskabels en/of waterstofleidingen.

Verduurzamen

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Windparken op zee produceren veel groene stroom en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de energie-onafhankelijkheid van Nederland. De locaties waar deze energie naar het vaste land kan worden gebracht zijn beperkt. Belangrijk is de aanwezigheid van energie-infrastructuur om de stroom verder te transporteren en of de energie lokaal te gebruiken is, bijvoorbeeld om de industrie te verduurzamen.

Tussen de windparken op de Noordzee en de Eemshaven ligt de Waddenzee. Vanwege dit bijzondere - Unesco werelderfgoed - gebied vindt de provincie het belangrijk dat de planning en de aanleg van de aansluiting zo natuurvriendelijk mogelijk wordt gedaan. Ook vindt de provincie het belangrijk dat de effecten van de aanleg op het Waddengebied en ook de effecten op de andere belangen zoals landbouw goed worden onderzocht.

Windenergie voor waterstofeconomie

De industrie in de provincie Groningen heeft veel duurzame stroom en waterstof nodig om te kunnen verduurzamen en het gebruik van aardgas te verminderen. Bovendien is Groningen aangewezen als Europese waterstofregio, de Hydrogen Valley, waarvoor grote projecten in voorbereiding zijn. De provincie vindt het daarom belangrijk dat er voldoende wind op zee wordt aangesloten op de Eemshaven. 

Eerder project

De aansluiting van het windpark Ten Noorden van de Waddenzee werd eerder in een eigen project onderzocht. Dit project is opgegaan in PAWOZ-Eemshaven. Alle eerder ingebrachte reacties en het regioadvies ( PDF-bestand, 603 KB) van dertien overheden in de provincies Groningen en Friesland, worden meegenomen in het programma PAWOZ.  

Meer informatie over PAWOZ