Een bestuurder uitnodigen

Wilt u een gedeputeerde of de commissaris van de Koning uitnodigen voor een opening of een evenement? Volg dan onderstaande stappen.

Procedure

Nodig de bestuurder uit die gaat over het onderwerp waarop uw openingen of evenement betrekking heeft. Deze informatie is te vinden op de persoonlijke pagina's van de gedeputeerden en van de commissaris van de Koning.

Geef in uw uitnodiging duidelijk de motivatie aan.

Probeer uw verzoek minimaal 4 weken voor de datum van uw bijeenkomst te versturen.
Op dinsdag (overdag) vergadert het college van Gedeputeerde Staten.

Noem in uw verzoek een contactpersoon die inhoudelijk op de hoogte is van uw plannen.

Een toezegging is altijd 'onder voorbehoud'.