Burgemeestersvacature Veendam

In de gemeente Veendam is een vacature voor het ambt van burgemeester. De gemeenteraad heeft het profiel van de nieuwe burgemeester vastgesteld. Het informatiepakket voor kandidaten en de link naar de profielschetsvergadering kunt u onderaan deze pagina vinden. De officiële vacaturetekst kunt u lezen in de Staatscourant. De vacature is inmiddels gesloten. 

Informatie

De commissaris van de Koning (CdK) is betrokken bij de benoemingsprocedure. Om te komen tot een burgemeestersbenoeming werken we met 'circulaire benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester' die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn opgesteld. Onderdeel van de procedure is onder andere het inwinnen van justitiële gegevens door de commissaris van de Koning. Informatie over de vacature kunt u daarnaast opvragen bij het Kabinet van de commissaris van de Koning via burgemeester@provinciegroningen.nl

Sollicitaties moeten vergezeld gaan met een motivatiebrief en een CV (bij voorkeur met pasfoto). Het is ook mogelijk om per post te solliciteren. Informatie daarover staat in de officiële vacaturetekst. De provincie Groningen verzamelt uw persoonsgegevens voor meerdere doelen en gaat altijd zorgvuldig en conform wetgeving hiermee om.