Varen in Groningen

Groningen is een belangrijke provincie voor de scheepvaart, zowel voor vrachtschepen als voor recreatievaart. De provincie beheert en bedient veel van de bruggen en sluizen. Het recreatieseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Bruggen en sluizen op de kaart

Veel bruggen en sluizen in de provincie Groningen worden door ons bediend. Op een aantal kleine vaarroutes worden de bruggen en sluizen door gemeenten en waterschappen bediend. De locaties van de bruggen in de provincie die wij bedienen, of waar we onderhoud plegen, zijn verzameld op een speciale kaart. De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.

Bekijk de kaart

Vaarroutes, meren en jachthavens

Kijk voor informatie over vaarroutes in Noord-Nederland, meren en jachthavens op de websites van de provincies Drenthe en Fryslân, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en op routesingroningen.nl.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over bedieningstijden, vaarwegen of bruggen en sluizen die wij beheren? Neem contact met ons op via telefoon of mail.

Telefoon: 050 - 316 49 11 
E-mail: info@provinciegroningen.nl