Verkeersregelinstallaties

Toon verkeersregelinstallaties op kaart

Definitie:

Een VRI is een verkeersregelinstallatie is een verzameling van losse elementen die nodig zijn om één of meerdere verkeersstromen te regelen middels het geven van optische signalen aan weggebruikers. De VRI moet zorgdragen voor een veilige en vlotte afwikkeling van kruisende verkeerstromen.

Een GOP is een oversteekplaats voor voetgangers waarbij de voorrang wordt geregeld met verkeerslichten. Bij veel kruispunten die geregeld worden met een VRI liggen wel zebrapaden, maar ontbreekt het bord. Als de VRI niet in werking is, hebben de voetgangers dus geen voorrang. Om verwarring over de voorrang te voorkomen, moet er daarom bij een GOP geen zebrapadmarkering worden toegepast, evenmin als het bijbehorende verkeersbord (model L2).


Een GVT is een installatie die bedoeld is om gedragsverandering bij weggebruikers proberen te realiseren: flitspalen en motto borden.

Welke VRI's worden geregistreerd:

Alle verkeersregelinstallaties (VRI), geregelde oversteek plaatsen (GOP) en gericht verkeerstoezicht locaties (GVT)  in/langs wegen waar de provincie wegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie in opdracht van derden.

Doel van de vervaardiging

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de VRI's.

Welke gegevens van een VRI worden geregistreerd:

Object_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Object_type

Geeft het type aan van het object indien de installatie uit meerder objecten bestaat.

Installatie_naam

Geeft de naam van de installatie

Installatie_type

Geeft aan welk type installatie het betreft.

Installatie_plaats

Geeft aan in welke plaats de installatie staat.

Sem_code

Archief nummer van voormalige afdeling SEM ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

ID

Dit is de logische sleutel

Beheerder

Geeft aan welke instantie beheerder is van de installatie

Wegnummer

Nummer van de weg waaraan de installatie staat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Opmerkingen

Algemene opmerking die betrekking heeft op de installatie

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda