Verkeersborden

Toon verkeersborden op de kaart

De bovenstaande kaart bevat een selectie van verkeersborden op de provinciale wegen uit het landsdekkende verkeersbordenbestand. De kaartlaag bevat een visualisatie van het bord op basis van de RVV-code en informatie over onder andere de locatie en de plaatsing en zijde van het bord. De data worden opgehaald uit de traffic-signs API van het NDW en worden elk uur geactualiseerd.

Het verkeersbordenbestand wordt niet beheerd door Team Areaalbeheer, maar is in opdracht van het NDW ontwikkeld en wordt jaarlijks op basis van 360 graden foto’s gecontroleerd. 

Borden met RVV-code A1 bevatten geen info over de max snelheid. Deze kan worden nagegaan door de foto te bekijken.