Verhardingen wegen

Toon verhardingen wegen op kaart

 

Definitie:

De verharding is het deel van het weglichaam waar het verkeer direct overheen rijdt. Ze bestaat uit één of uit meerdere lagen. De verharding kan bestaan uit een deklaag, een tussenlaag, een onderlaag en een fundering.

Welke verhardingen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle weg-, fietspad- en parkeerverhardingsvlakken waar de provincie Groningen wegbeheerder is.

Doel van de vervaardiging

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen.