Tunnels

Toon tunnels op kaart

 

Definitie:

De tunnels zijn korte, gesloten kunstwerken onder/boven het maaiveld die er voor zorgen dat de (kruisende) verkeerstromen vlot en veilig afgehandeld kunnen worden. In de handleiding Specifieke aspecten Tunnel Ontwerp (SATO) van Rijkswaterstaat wordt met bovenstaande definitie onderdoorgangen bedoeld.

Welke tunnels worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle tunnels in/onder wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden.

Doel van de vervaardiging

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de tunnels.

Welke gegevens van een tunnel worden geregistreerd:

Tunnel_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Naam

Naam van de tunnel

Type

Type tunnel: voettunnel | veetunnel | fietstunnel | tunnel

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de tunnel

WB_code

Archief nummer van voormalige afdeling WB ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

Drenthe_code

Archief nummer van de provincie Drenthe ten behoeve van koppeling van digitale bestanden

Sem_code

Archief nummer van voormalige afdeling SEM ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

ID

Dit is de logische sleutel

Bouwjaar

Geeft aan in welk jaar de tunnel is gebouwd

Wegnummer

Nummer van de weg die over de beweegbare brug gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Verkeersklasse

Geeft aan op basis van welke verkeersklasse tunnel ontworpen en in het bouwjaar gebouwd is.

Lengte_cm

Geeft de lengte weer in centimeter van de tunnel gemeten vanaf buitenste voegovergang tot buitenste voegovergang. Wordt gebruikt om in combinatie met de breedte om de oppervlakte van de tunnel te bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend. De lengte is dus exclusief de lengte van de toeritten als de tunnel onder het maaiveld ligt.

Breedte_cm

Geeft de breedte weer in centimeter van de tunnel gemeten haaks op de as van de tunnel van buitenzijde tot buitenzijde van de tunnel. Wordt gebruikt om in combinatie met de lengte om de oppervlakte van de tunnel te bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend.

Doorrijbreedte_cm

Geeft de breedte weer in centimeters op het smalste punt van de tunnel, gemeten haaks op de as van tunnel

Doorrijhoogte_cm

Geeft de hoogte weer in centimeters op het laagste punt van de tunnel, gemeten vanaf de as van tunnel

Straatnaam

Naam van de straat die over / door de tunnel gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

Huisnummer

Huisnummer + huisnummer toevoeging van de tunnel overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar.

Postcode

Postcode van de tunnel, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar

Plaats

Plaats waarin de tunnel ligt, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar

Opmerkingen

Algemene opmerking die betrekking heeft op de tunnel

Kosten_tlv

Op basis hiervan worden kosten verdeeld over de verschillende producten binnen de provinciale begroting.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda