Sluizen

Toon sluizen op kaart

Definitie:

Een schutsluis is een aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht. Definitie op basis van Aquo-lex.

Welke sluizen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle sluizen in wegen / vaarwegen waar de provincie Groningen wegbeheerder of vaarwegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden.

Doel van de vervaardiging

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de sluizen.  

Welke gegevens worden van een sluis geregistreerd:

Sluis_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Naam

Naam van de sluis

Type_sluis

Type sluis: schutsluis | keersluis

Type_deur

Type deur: enkele draaideur | hefdeur | roldeur

Type_kolk

Type kolk: beton | metselwerk | grond

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de sluis

Onderhoud

Geeft aan welke instantie onderhoud uitvoert aan de sluis

Sem_code

Archief nummer van voormalige afdeling SEM ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

Drenthe_code

Archief nummer van de provincie Drenthe ten behoeve van koppeling van digitale bestanden

RWS_code

Archiefnummer van Rijkswaterstaat waarmee de beweegbare brug geregistreerd staat in DISK.

ID

Dit is de logische sleutel

Bouwjaar

Geeft aan in welk jaar de sluis is gebouwd

Wegnummer

Nummer van de weg die over de brug van de sluis gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Vaarweg

Naam van de vaarweg die door de sluis gaat

Bediening_vanaf:

Geeft de naam van de bedienpost waar vanaf de sluis bediend wordt. Dat wil zeggen dat de sluis niet lokaal bediend wordt, maar dat dit vanaf een andere locatie gebeurd.

Telefoonnummer

Telefoonnummer behordend bij de bedienpost waar vanaf de sluis bediend wordt.

Lengte_cm

Geeft de lengte weer in centimeter van de sluis gemeten vanaf buitenzijde van het buitenhoofd tot buitenzijde van het binnenhoofd over de as van de sluis. Wordt gebruikt om in combinatie met de breedte om de oppervlakte van de sluis te bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend.

Breedte_cm

Geeft de breedte weer in centimeter van de sluis gemeten haaks op de as van de sluis van de buitenzijde van de kolk tot buitenzijde kolk. Wordt gebruikt om in combinatie met de lengte om de oppervlakte van de sluiste bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend.

Straatnaam

Naam van de straat die over de beweegbare brug gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

Huisnummer

Huisnummer + huisnummer toevoeging van de beweegbare brug overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar.

Postcode

Postcode van de beweegbare brug, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar

Plaats

Plaats waarin de beweegbare brug ligt, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar

Opmerkingen

Algemene opmerking die betrekking heeft op de sluis

Kosten_tlv

Op basis hiervan worden kosten verdeeld over de verschillende producten binnen de provinciale begroting.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda