Reinigingsbestek

Bekijk het Reinigingsbestek op kaart via ArcGIS Online

Bekijk het Reinigingsbestek op kaart via Antea

Download het Excel-bestand met totalen per bestekspost en per wegnummer

Definitie:

Het reinigingsbestek bestaat uit een aantal specifieke datalagen. Deze data is gebaseerd op bestaande objecten uit de BGT. De data dient ter ondersteuning van het proces. Honderd procent volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden gegeven.

Welke data worden geregistreerd:

Voor het reinigingsbestek zijn de volgende specifieke datalagen samengesteld:

  • Kunstwerken
  • Banden
  • Molgoten
  • Vlakken

Doel van de vervaardiging

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de objecten die gebruikt worden in het kader van het reiniginsbestek.