Openbare verlichting

Toon openbare verlichting op kaart 

Definitie:

Met openbare verlichting (OVL) worden de lichtpunten verstaan: armaturen met q of meerdere lampen welke zijn aangebracht op een lichtmast, bevestigd aan een kunstwerk, of bevestigd in abri's. OVL heeft als doel om ook bij duisternis het wegverkeer verkeersveilig te laten functioneren. OVL zorgt ervoor dat de weggebruiker een juiste inschatting kan maken van het verloop van de weg, de aanwezigheid van kruispunten of aanwezige verkeersmaatregelen of obstakels op de weg.

Welke openbare verlichting wordt geregistreerd:

Dit bestand bevat alle openbare verlichtingsmasten waar de provincie Groningen beheerder van is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden en is een volledige export vanuit het beheerpakket Moon Infra.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de openbare verlichtingsmasten.  

Welke gegevens van openbare verlichting worden geregistreerd:

Lichtmast_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Mast_type

Type lichtmast

Mast_montagedat

Datum waarop de lichtmast geplaatst is

Armatuur_type

Type armatuur

Lamp_type

Type lamp

Beheerder

Geeft aan welke instantie beheerder is van de lichtmast

Moon_code

Koppelvlak met het beheerpakket Moon

Straat

Naam van de straat waaraan de OVL staat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

Plaats

Plaats waarin de OVL ligt, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar

Dimmer

Type dimmer waarmee de verlichting in de lichtmast kan worden gedimd

Dump_datum

Datum waarop de export uit het beheerpakket Moon is gemaakt.