Ontheffingen

Let op! Data is verouderd.

Toon ontheffingen op kaart

Definitie:

De term ontheffing wordt gebruikt als verzamel begrip van zowel ontheffingen en toestemmingen die verleend worden als gegeven adviezen in het kader van de taak van de provincie Groningen als wegbeheerder of vaarwegbeheerder .

Welke ontheffingen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle locaties waar sinds januari 2014 door de provincie een ontheffing / toestemming / advies is verleend in het kader van Wegenreglement, Kanalenreglement, Communicatiewet, Wabo of Scheepvaartverkeerswet.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de ontheffingen en voor het maken van een koppeling met het interne zaaksysteem.  

Welke gegevens van een ontheffing worden geregistreerd: 

Ontheffings_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Omschrijving

Geeft aan wat de grondslag is van het besluit

Jaartal

Geeft aan in welk jaar het besluit genomen is

Zaaknummer

Koppelvlak met het provinciale zaaksysteem. Met behulp van het zaaknummer kan intern een rechtstreekse link gemaakt worden met de juiste zaak.

Terug