Kolken

Kaarten en bestanden

Toon kolken op kaart

Definitie:

Een kolk is een voorziening om het regenwater af te voeren en zijn daarvoor aangesloten op het regen- of  vuilwaterriool maar kunnen ook rechtstreeks naar oppervlakte water afvoeren.

Welke kolken worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle kolken in/langs wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is of waar onderhoud aan gepleegd wordt in opdracht van derden. .

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de kolken.  

Welke gegevens van een kolk worden geregistreerd: 

Kolk_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Type

Geeft aan wat voor type kolk het is: straatkolk | trottoirkok

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de kolk.

Onderhoud

Geeft aan welke instantie verantwoordelijk is voor het reinigen van de kolk. Omwille van efficiëntie worden door de provincie kolken gereinigd van derden en andersom.

ID

Dit is de logische sleutel.

Wegnummer

Nummer van de weg waarlangs de kolk ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de kolk.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Terug