Heggen

Toon heggen op kaart

Download heggen in Excel

Projectplanning Snoeien Hagen zomer 2019
 

Definitie:

Een heg is een meestal lijnvormige aanplanting van struiken en/of bomen met als doel het scheiden van ruimte

Welke heggen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle heggen langs wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is of waar onderhoud aan gepleegd wordt in opdracht van derden.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de heggen.  

Welke gegevens van een heg worden geregistreerd: 

Heg_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Type

Geeft aan met de Nederlandse benaming aan uit welke soort de heg bestaat: beuk | gemengd | hoofdzakelijk iep | iep | liguster | meidoorn | spaanse aak

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de heg

ID

Dit is de logische sleutel.

Wegnummer

Nummer van de weg waarlangs de heg ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Lengte_m

Geeft de lengte in meter weer van de heg. Dit is de berekende waarde van de lengte van de geometrische lijn.

Breedte_cm

Geeft de breedte aan in cm die heg mag worden

Hoogte_cm

Geeft de hoogte aan in cm die heg mag worden

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de heg.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Betrokkenheid

Geeft aan of de provincie wel of niet betrokken is bij het object: ja | nee