Grondwaterborden

Toon grondwaterborden op kaart

Definitie:

Een grondwaterbord staat langs de toegangswegen van een gebied dat door de provincie is aangewezen vanuit de Wet Milieubeheer. Dit kunnen grondwaterwingebieden zijn, aangegeven door verkeersbord L304 of grondwaterbeschermingsgebieden, aangegeven door verkeersbord L305.

Welke grondwaterborden worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle grondwaterborden die staan langs toegangswegen van grondwaterbeschermings- of grondwaterwingebieden binnen de provincie Groningen

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de grondwaterborden.  

Welke gegevens van een grondwaterbord worden geregistreerd: 

Grondwaterbord_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Naam

Geeft de (plaats)naam van het grondwatergebied waarvan de grondwaterborden de grens aangeven.

Type

Geeft aan welk type grondwaterbord het is: waterwingebied | grondwaterbescherming

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van het grondwaterbord

ID

Dit is de logische sleutel.

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op het grondwaterbord.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda