Gladheidsmeetstations

Toon gladheidsmeetstations op kaart

Definitie:

Een gladheidsmeetstation is een verzameling van sensoren die verschillende waarden meten op, in of in de nabijheid van het wegdek. Deze waarden worden verwerkt tot representatieve alameringsinformatie zodat de wegbeheerder een inschatting kan maken op welke plaatsen kans op gladheid bestaat. Op basis van de kans kan de wegbeheerder op het juiste tijdstip en met de juiste middelen de strooiacties starten.

Welke gladheidsmeetstations worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle gladheidsmeetstations in beheer bij de provincie Groningen.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van het gladheidsmeetstation.  

Welke gegevens van gladheidsmeetstations worden geregistreerd: 

GMS_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Type

Geeft aan welk type gladheidsmeetstations het is.

MS_code

Koppelvlak met extern beheerportaal GMS2

Beheerder

Geeft aan welke instantie beheerder is.

ID

Dit is de logische sleutel

Wegnummer

Nummer van de weg waarop of waarlangs het geluidsscherm ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Opmerkingen

Algemene opmerking die betrekking heeft op het gladheidsmeetstation

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda